Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-04-28

2016-04-28

  Table of contents
  No headers

  Ämnesmöte

  Närvarande: ajn, lsk, thd, jmd, srm, hju, jtu, hkl, mjb. Sekreterare: thd

  1. Rapporter

  Annie-Maj informerade om ämnesdagar i augusti. De kommer att troligen äga rum i Tällberg tillsammans med matematikdidkatik 25-26 augusti.

  Annie-Maj informerade om ämnesdagen 10 juni som kommer att eventuellt hållas på Haganäs.

  Annie-Maj informerade om FND-konferensen. Planerna har kommir långt. Bokningar av lokaler samt keynotespeakers är klara. Preliminärt program

  finns. Frågorna kring lunch återstår. Anmälningsavgiften kommer att ligga på 1000 kr/ deltagare.

  Terje, Hannele och Annie-Maj berättade kort om den fysikdidaktiska konferensen i Malmö som ägde rum i mars.

  Terje rapporterade kort från mötet med grundlärarprogrammet.

  Johanne rapporterade från kurserna i KPU.

  Rapport om labansvar där Hannele, Jenny och Susanne R är ansvariga. Utvärdering i slutet av terminen krävs för att se hur utfallet av timmar blir.

   

  2. Medarbetarundersökningen

  Magnus ställde tre frågor som vi ska jobba vidare med.

  Frågorna var:

  1) Vad ska vi fortsätta med? Vilka är våra styrkor?

  2) Vad ska vi sluta med? Vilka risker innebär det om vi slutar med detta?

  3) Vad ska vi börja med? Vilka är våra utvecklingsområden? Innebär det några risker om vi inte börjar med detta?

  Diskussion inleddes och vi kom fram till följande:

  Våra styrkor: Vi vill utveckla och utvecklas, gärna tillsammans. Vi är flexibla och kan täcka upp för varandra när problem uppstår.

  Det finns en generositet att utbyta idéer och material. Vi har ingen strikt akademisk hierkarki.

  Problemområden: Forskningen blir inte prioriterad. För lite tid till examensarbeten. Tydligare organisation inom strukturen för vem som gör vad.

  Tydligare framförhållning, t.ex. vi bör veta i god tid vilka kurser  vi ska vara med i kommande termin.

  Magnus och Lena redovisar nästa vecka den gemensamma tgs:n för höstterminen.

  Magnus föreslog att vi formulerar tre faktorer på varje fråga inför kommande möten.

  Diskussionerna fortsätter vid nästa möte 12 maj.

  / Terje Hedström

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.