Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-01-28

2016-01-28

  Table of contents
  No headers

  NV-möte 2016-01-28

  Närvarande: Annie-Maj, Johanne, Terje, Jenny, Stefan, Hedda, Susanne A, Susanne R, Lena)
  Sekreterare: Hedda

  1. Dagordning
  Inga övriga frågor; anj vill att vi lämnas in övriga frågor i förväg

  2. Rapport angående inför FND konferensen
  Möte med Johan Sonne; underlag från oss för för att söka ca 50 000:- från Ljungbergsfonden. Johanne jobbar med en flyer, skickar ut till ämnet för kommentarer i början av nästa vecka (V5).  Specialprogram för yrkesverksamma lärare?

  3. Rapport angående Laborationskorridoren
  Hyllor har tagits bort. Lena ska prata med Magnus om inköp av affischer (8 st kostar ca 6000:-).

  4. Planering av hur vi tar tag i skolträdgården
  (a)  Lena och Susanne A får i uppdrag att söka pengar för långsiktig långsiktig planering av skolträdgården
  (b) Johanne och Susanne A får i uppdrag att komma med ett förslag om att inventera vilken undervisning det är tänkt att genomföra i skolträdgården på kort sikt, dvs. vad behöver göras i
  skolträdgården under våren 2016 för att denna undervisning ska kunna genomföras?

  5. Halv ämnesdag, förslag datum 14/4
  Beslut: Halv ämnesdag 13-16.

  6. Nv-möten med litteraturinnehåll
  Tor 3/3 och tor 12/5 . Mejla Annie-Maj om förslag senast till mötet den 11/2 (för mötete den 3/3). Glöm inte att kolla det uppdaterade kalendariet!

  7. Verksamhetsberättelsen
  Alla texter in till Johanne helst fre 29/1 (allra senast mån 1/2)
  Mål 1: Hedda & Stefan ansvarar/skriver. Ange för resp. kurs om den gick på hösten eller våren. Lägg till en kolumn om kursutvärdering. OBS! Använd det nys systemet för att göra kursutvärderingar. Problem med att göra kursutvärderingar för höstens kurser och få med det i VB:n
  Mål 2: Johanne ansvarar/skriver. Problem med att studenter som inte är aktiva inte avreg..
  Mål 3: OK
  Mål 4: Annie-Maj och Susanne R ansvarar/skriver.
  Mål 5:  Susanne A ansvarar/skriver.
  Mål 6: Johanne ansvarar. Lena och Hannele har gått 2:an och Hedda har gått BHU.
  Mål 7:Förslag: Maria skriver om detta (Lena klistrar in gammal text)
  Mål 8: Johanne skriver. Lena har påbörjat ansökan under året. Susanne R?
  Mål 9: Annie-Maj skriver.Vi önskar ytterligare ett mål med önskemål om ett mål för didaktisk forskning, men vi har inte fått några pengar. Stefan skriver en rad eller två om sin forskning.
  Mål 10: Terje och Hannele ansvarar/skriver. Skogen i skolan, Naturskolan, Den globala skolan
  Mål 11:  Terje och Hannele ansvarar/skriver. Kort redogörelser för vilka kurser. Plus berömmet från Skolverket för våra kurser (bifoga som bilaga)
  Mål 12: Klart? Johanne skriver. Kom ihåg examensarbeten
  Mål 13: Lena skriver om detta. Vi har ingen varaktig lösning varken för labansvarig i Falun eller för skötsel av skolträdgården. Hedda pratar med Susanne R om labansvar.

  8. Övriga frågor
  (a) Vilka nätverk vill/behöver vi vara en del av? Vilken ekonomi har vi för att delta i nätverk? Förslag: Susanne A undersöker/inventerar/sammanställer.
  (b) Johanne och Annie-Maj träffade Bengt Eriksson, Magnus Jobs, Ann Fahlvik (Falu kommun). Ann har gjort en kartläggning av hur man kan prioritera för att öka elevers intresse för NO/TE. Lärarna som intervjuats inom ramen för undersökningen hade bl.a. efterlyst progression. De kommer med en rapport, ska söka pengar från Ljungbergsfonden (under våren), de vill ha hjälp av oss att utveckla undervisningen. Sådana här satsningar görs i den kommuner som kan söka från Ljungbergsfonden (möjlighet till samarbete med Gävle och Karlstad)
  (c) Terje: 30 juni nya skrivningar av kursplaner (programmering mm.). Behöver vi utveckla vår kompetens (inom ämnet)? Förslag: workshop om detta i samband med ämnesdagen i juni.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.