Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20151119 NV-möte

20151119 NV-möte

  Table of contents
  1. 1. Ämnesmöte den 20151119

  Ämnesmöte den 20151119

   

  ·        Närvaro och sekreterare Johanne, (Lena, Annie-Maj, Hedda, Stefan, Susanne A, Fredrik, Jenny, Maria, Susanne R, Terje, Hannele)

  -   Närvaro: Lena, Annie-Maj, Hedda, Stefan, Susanne A, Jenny, Maria, Susanne R, Terje, Hannele, Magnus J.

  -   Anteckningar: Johanne

  ·        Process att byta ämnesföreträdare ska inledas -  Magnus beskriver processen 

  -   Intresseanmälan till Magnus, Stina akademichef fattar beslut om vem som ska vara ämnesföreträdare. Stina och Magnus kommer att ha samtal med dem som anmält intresse. Eftersom Naturvetenskap inte är ett huvudområde måste det inte vara en disputerad.

  -   Även Lena har signalerat att hon vill kliva av studierektorsuppdraget. Även för detta uppdrag vill Magnus ha intresseanmälan. Uppgifterna kan delas på annat sätt mellan ämnesföreträdare och studierektor. Magnus indikerar även att han kan ta mer av studierektorsansvaret när det gäller tgs etc.

  -   Antal timmar i tgs:en är för närvarande 100 klt för ämnesföreträdare och 40 timmar för studierektor

  ·        Gemensam tgs för vt-16 – Magnus presenterar förslag

  -   Någon färdigt förslag till tjänsteplanering finns inte ännu för vt-16 eftersom mycket är oklart ännu. Detta pga osäkerhet angående ämnesföreträdare och antal timmar i pedagogiskt arbete och hur framtida övertalighet ska lösas

  ·        Kursansvariga för vt-16 – påminnelse om att öppna kursrum

  -   Kursansvariga denna termin öppnar kursrummen (kursansvariga kan ändras till nästa termin)

  ·        Schema för vt-16 – hur ligger vi till med scheman, campusträffar, etc?

  -   Bråttom att få klart med tjänstefördelning särskilt för basårskurserna och campusträffar, samt föreläsningar

  -   Campusträffar förslag som kursansvariga ska diskutera:

  1015: 19-20 maj (v 20), spikat

  1032: 9-10 feb (v 6), 5-6 apr campusträff + fältdagar 4 resp. 7 april (v 14), campusträff 17-18 maj + fältdag 16 resp. 19 maj (v20)

  1031: förslag v 20

  1026: 1-3 feb, 23-25 maj, fältdagar 26-27 maj? (v 21)

   

  ·        Innehåll på vår ämnesdag – förslag emottages tacksamt

  -   18 december fredag – plats ej bestämd ännu

  -   Förslag på innehåll:

  Strategier för ämnet, vad vill vi satsa på för framtiden?

  Strategiska satsningen – projekt att söka medelför (utvecklingsprojekt för lärarutbildningarna)

  Betyg och bedömning – workshop på skolverkets material Dino (eftermiddag)

  Datalogiskt tänkande och programmering- kort inledande orientering av Hannele

  Internationaliseringsstrategi – vad vill vi göra och varför?

  ·        Rapporter från möten, ev. med korta presentationer!

  -   Granskningen av ämnet pågår utifrån den självvärdering vi har lämnat in och kommer att tas upp på nämndmöte den 11 december. Lena går på mötet och tar med synpunkter till ämnet. Första mötet i januari bör vi koncentrera till denna granskning så vi kan förbättra självvärderingen genom att förtydliga, komplettera etc.

  -   Rapport från lärarutbildningsdagen – forskningscirklar rapporterade – olika tillvägagångssätt i olika grupper, olika sätt att handleda diskuterades (gemensam handledning, ”undervisning”, handledningsschema och vilken utsträckning olika sätt utvecklar studenternas självständighet), diskussion om studenternas kunskaper i ämnena naturvetenskap och/eller teknik kan sägas öka med examensarbetet.

   

  ·        Övrigt

  -   Efter mötet fick vi besök från Framtidsmuseet angående projektet Science club

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.