Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20151001 NV-möte

20151001 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvarande: mjb, map, jmd, jtu, fve, ajn, thd, sat, hkl, srm.

  Sekreterare: thd

  1.  Budget

  Magnus berättar om kommande budget. Risk att biologi i basåret tas bort och att övertalighet blir resultatet. Biologi 1 och 2 samt kemi 2 tas bort enligt förslaget ht 2016. 

  2.  Genomgång av verksamhetsuppdraget – vad har vi gjort och vad behöver vi göra för att nå målen för 2015?

  Mål 1: Vi uppfyller i princip målet att uppvisa utvärderingar på minst 90% av genomförda kurser. Vi har testat det nya kursutvärderingsverktyget.

  Mål 2: Vi behöver underlag från Magnus Jobs till detta mål.

  Mål 3: Arbetas vidare med.

  Mål 4: Osäkert i hur stor grad vi uppfyller detta mål.

  Mål 5: Susanne Antell har varit med i en grupp som diskuterat kring utvecklandet av en högskolepedagogisk kurs.

  Mål 12: Strategier efterfrågas om arbetsmiljöarbetet. Vi önskar en dialog med Magnus Jobs.

  Mål 13: Ansvar för kemikalier m.m hålls öppet inom gruppen. En arbetsbeskrivning behövs som Marianne Vemhäll kan bidra med. Ansvaret för skolträdgården

  hålls även det öppet inom gruppen.

  Vi gick igenom övriga mål och diskuterade dessa.

  3.  Granskning av vårt ämne – dokument läggs i vårt fronterrum och alla uppmanas fylla i uppgifter, vad behöver vi göra gemensamt?

  Vi diskuterar detta vid nästa möte.

  4.   Ämnesdagen – behöver byta dag, förslag på dag och plats? – förslag på innehåll för dagen?

  Johanne skickar en Doodle och undersöker lämpliga datum för byte av dag.

  5.   NV-mötet nästa vecka – har vi behov av detta möte, ska det användas till något specifikt?

  Inget möte nästa vecka.

  6. Rapport från Knutdagen. (Susanne, Fredrik och Jenny )

   

  / Terje Hedström

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.