Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150827 NV-möte

20150827 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvarande:Hed Kerstin, Susanne R och Jenny T, Stefan nät) Terje, Susanne A, Hannele, Fredrik, Johanne och Maria (som skriver dagens protokoll)

   

  1. Pesentation av respektive kurs. Hedda besrkiver lägei fsk kursen. Demo av dolda mappar och presentation av exempel på hur man kan presenter materialet efterhand.(ersätter kurshandbok)

  Lena sufflerad av Susanne A presenterar kursen  NV26 Se över lokalanvändningen under Campusdagarna (samtidigt som NV 1032)

  Susanne R presenterar kurs NV 1032, Ny mapp för dokumentation för examination finns upplagd.

  Diskussion om hur studenterna ska ta igen missade seminarier och campusträffar. Delkursansvariga ansvarar för att samla upp informationen om någon   student  missat något som ska kompletteras. Vi ska föra in information i betygsdokument.

  se exempel på formulering i kurshandboken i förra årets temakurs. Hänvisa till tillfälle vid nästa kurstillfälle.

   

  Magnus påminner om att alla lokalbokningar stämmer.

   

  Verksamhetsplan bearbetas tillsammans med Magnus under NV-möte den 11 september.

  skolträdgården; Lise-.Lott Åström ska ev. få uppdrag för att sköta skolträdgården.

   

  Maria rapporterade att datum för FND konferensen blir den 9-10 nov med tema kroppsligt lärande.

   

   

  / map

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.