Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150521 NV-möte

20150521 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvarande: Stefan (sekr), Johanne, Hannele. Annie-Maj, Hedda, Lena, Susanne R.

   

  Höstens uppdragskurser: Många sökande till de 3 kurserna. Ett planeringsmöte (Hannele, Terje, Stefan för T och Lena som representant för NO) bokas, preliminärt Fredag 29/5. Det kan ev. behövas mer resurser, speciellt för teknikdelen. 


  Ämnesträff: halvdag 16/6: Blir hemma hos Hannele, från kl 12.

   

  Höstens granskning av ämnet NO: Johanne informerade och Annie-Maj (som är är med i områdesnämnden) fyllde på om hur områdesnämnden arbetar med detta. Det kommar att krävas en del arbete från vår sida för detta.

   

  Höstens möteskalender: Finns på fronter. Alla bör titta på den och meddela Johanne ev. kollisioner.

   

  Forskningsprofilen "Utbildning och lärande" NV/T en av flera seminariegrupper. Första seminarietillfället har genomförts.
    Under hösten planeras Utbildningsvetenskapliga seminarier, 2 ggr i månaden udda veckor kl 13-15
    Kollegiala grupper efteråt kl 15-17. Vilka kollegiala grupper som träffas parallellt diskuterades. Kanske kan detta ändras senare, dock inte för hösten.
    Önskvärt att många har möjlighet att delta. Alla har dock inte forskningstimmar vilket är begränsande.

   

  Deltagande i möten. Bra om det kan fördelas.

   

  Rapporter från möten:  Annie-Maj var på ett möte på ett nätverksmöte om hållbar utveckling.på framtidsmuséet i dag på förmiddagen,

  Hannele noterade att ingen kunnat delta i det Cetis-möte som äger rum denna vecka.

   

  Jolanta Pułka från Polen gästar oss nästa vecka. Möte kl 10 på onsdag med henne.

   

  Utlåning från labbet: Vi har fått förfrågan om vi kan låna ut kikare från labbet. Det konstaterades att av försäkringsskäl kan/bör sådan utrustning inte lånas ut för privata ändamål.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.