Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150414 Ämneskonferens Dala-Floda > 5. Genus- och mångfaldslerspektiv i våra kurser

5. Genus- och mångfaldslerspektiv i våra kurser

  Table of contents
  No headers

  Kurser som anknyter till genus och mångfald, mål i kursplanen

  NV1031:

  * reflktera över naturvetenskap och teknik ur ett genus och hållbarhetsperspektiv

   

  NV1026:

  * visa grundläggande kunskaper om hur idéhistoriska perspektiv har påverkat och påverkar människans levnadsvillkor och syn på världen

  * problematisera etiska aspekter av relationen mellan individ, samhälle natur och teknik

   

  NV1020

  * visa förmåga att reflektera kring identitet, genus och relationer i samband med diskusioner om pubertet, sexualitet och fortplantning

  * värdera naturvetenskapliga och tekniska idéer och produkter från ett genus- och hållbarhetsperspektiv.

   

  Hannele och Lena har kartlagt moment i kurserna som har genus- / mångfaldsperspektiv och hittat följande mönster:

  * Fokuserar mot teknik, hållbar utveckling och biologi nä'r det gäller genus- och mångfaldsperspektiv

  * Genus- och mångfaldsperspektiv saknas i kemi och fysik moment

  * Ojämn fördelning mellan kurserna - NV1026 får mindre av genusperspektiv, dock lite mer betoning på mångfaldsperspektiv

   

  Hur iscensätter vi genus- och mångfaldsperspektiv i vår undervisning så att studenterna blir rustade att undervisa så att genus- och mångfaldsperspektiv beaktas?

  * Ta upp exempel på kvinnliga forskare i naturvetenskap bör lyftas fram i större utrsräckning ur ett maktperspektiv

  * Fokus i våra kurser ska vara naturvetenskap och teknik samt ämnesdidaktik

  * generellt om genusteori, och maktstrukturer etc. bör ligga i andra kurser

   

  Slutsats:

  * ta upp frågan på programmöten hur genus- och mångfaldsperspektiv tas upp i andra kurser för diskussion om progression

  * öka inslag av genus- och mångfaldsaspekter i NV1026

  * Fördjupning om genus- och mångfaldsfrågor kan fördjupas i examensarbete

  * litteratur om genusperspektiv, jämställdhet, mångfald på fysik och kemi efterlyses

  * vem får tillgång till ny teknik/mediciner etc?

   

   

  Genus- och mångfaldsperspektiv

  Moment

  Förskollärare (15 hp)

  F-3 lärare (30 hp)

  4-6 lärare (30 hp)

  Föreläsning: Genus och mångfald

  X

   

  X (sex, identitet och genus)

  Föreläsning: Vad är teknik?

  X

  X

  X

  Uppgift: Genusobservation

  X (teknik)

   

  X

  Litteraturseminarium: Sex, identitet och genus

   

   

  X

  TIMMS, PISA och ROSE

  X (föreläsning)

  X (föreläsning)

  X (seminarium)

   

   

   

   

  Föreläsning: Darwin och evolutionsteorin

  X

  X

  X

  Seminarium: Gud och Darwin

   

  X

  X

   

   

   

   

  Föreläsning/lektion: Hållbar utveckling

  X

  X

  X

  Seminarium: Hållbar utveckling, demokrati och genus

  ?

  ?

  X

  Uppgift: Befolkningstillväxt

   

  X

   

  HOME-ekologiskt fotavtryck

   

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.