Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150414 Ämneskonferens Dala-Floda > 3. Diskussion om tema för FND-konferensen 2016

3. Diskussion om tema för FND-konferensen 2016

  Table of contents
  No headers

  Nov 2016 är konferensen planerad.

   

  Betoning på kopplingen mellan didaktisk forskning, lärarutbildning och skola, med ledord som forskningsförankrad praktik eller designforskning

   

  ESERA 2015 har hållbar utveckling som tema

   

  Förslag på teman:

  Blended learning/distansutbildningar

  Här kan vi ge många exempel på hur vi arbetar med NGL.

   

  Inkluderande undervisning (t ex literacy, science for all vs. Science for some, undervisning i naturvetenskap för elever och studenter som inte specialiserar sig på området t ex NO/naturkunskap i grundskola/gymnasium, lärarutbildning gentemot förskola och F-6.

  Detta område stämmer bra in för den undervisning som vi bedriver med studenter som kan ha ett motstånd mot naturvetenskap. Hur tänker vi kring hur vi utformar en utbildning som ska ge dem förutsättningar att bli så bra lärare som möjligt.

   

  Inkluderande undervisning, literacy och blended learning. Kan detta vara en bra kombination?

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.