Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150414 Ämneskonferens Dala-Floda > 1. Högskolepedagogisk meritering: exempel på nätundervisning om naturvetenskap som vi kan använda för presentation

1. Högskolepedagogisk meritering: exempel på nätundervisning om naturvetenskap som vi kan använda för presentation

  Table of contents
  No headers

  Högskolepedagogisk meritering: exempel på nätundervisning om naturvetenskap som vi kan använda för presentation (Maria)

   

  NT-utvecklare – 2 år till för projektet med fortbildning. Vi har möjlighet att fortsätta denna kontakt och vara en nod i detta nätverk. De går även nätutbildning i handledning och bedömning. Nästa tema är lärandeprocesser – Eva-Lena Ericsson doktorand i teknikburna lärprocesser ska ha föreläsning för gruppen. Maria ska även ge exempel på NO-undervisning on-line.

   

  Krav vid högskolepedagogisk meritering för excellent är att man skriver en artikel eller presenterar högskolepedagogik vid konferens.

   

  Exempel på hur vi arbetar med NO-undervisning on-line:

   

  Flipped classroom – inspelade föreläsningar och inspelade instruktioner till laborationer som genomförs hemma. Träff i connect mellan studenter i studiegrupp och sedan i seminariegrupp för att diskutera laborationer. Studenterna får möjlighet till reflektion på ett annat sätt än om laborationen genomförs på campus.

   

  Teknikuppgift – studenterna spelar in deras process och spelar upp under redovisning.

   

  Användning av frågeforum inför seminarium – både anonyma (brainstorm) och med namn. Diskussionen börjar redan innan seminariet.

   

  Användning av dokumentkamera vid streamade föreläsningar.

   

  Hur skapas en dialog när man har föreläsningar med studenter på distans. Frågeforum till föreläsningar.

   

  Att använda seminarier för att ”ersätta” föreläsningar.

   

  Användning av läromedel. Vi har inte litteraturseminarier i lika hög grad som andra kurser utan litteraturen används som stöd för att tolka resultat från laborationer.

   

  Hedda och Susanne arbetade på förslag på kemiundervisning i våra nätbaserade kurser inför presentation för NT-utvecklare.

  Lena, Johanne och Maria tog biologi.

  Hannele, Terje och Stefan tog fysik och teknik.

   

  Alla fick i uppdrag att göra ppt-bilder med exempel och Terje och Maria presenterar på NT-utvecklarträff.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.