Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150409 NV-möte

20150409 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Minnesanteckningar, NV-möte 2015-04-09

  Närvaro (Hedda, Stefan, Johanne, Susanne A, Magnus, Annie-Maj, Hannele, Lena)

  1)      Fortsättning ”Vem gör vad” med Magnus

  -        Ämnesföreträdaransvar – leder ämnet, utarbetar tillsammans med ämnet verksamhetsplan, nyanställningar i samråd med avdelningschef, internationaliseringsträffar samt ämnesträffar, stimulera lärares pedagogiska utveckling och understödjer aktivt en pedagogisk diskussion i syfte att förbättra ämnets kurser

  -        Tar övergripande ansvar tillsammans med examinator för kvalitativa aspekter av ämnets samtliga kurser

  -        Har en central roll i kursplaneprocessen som sista granskare i KPW

  -        Ansvar för frågor om validering (antagning, behörighet, tillgodoräknande)

  -        Ansvar för en extern och intern information om ämnet är aktuellt (Terje för ämnets sida)

  -        Främja att ämnet deltar i Högskolans…

  -        Hela ämnesgruppen - utvecklar och underhåller nätverk

  Grundlärarmöte, möte om övningsskolor,

   

  Biträdande ämnesföreträdare med studierektorsfunktion

  -        Godkänner ämnets räkningar i Agresso

  -        Bereda tjänstefördelning tillsammans med avdelningschef

  -        Beställa kurstillfällen (Vi kom inte längre denna gång!)

  Beslut, de som är kursansvariga denna termin öppnar kursrum för hösten 2015.

  2)      Uppdatering om rekryteringsprocess, Mark erbjuden, kan arbeta 20% denna termin.

   

  3)      Innehåll i ämnesdagarna Dala Floda 14-15 april

  -        Skriftliga examinationer, dag ett

  -        Genus, dag två

  Träff med Johan Sonne, Tecknikerjakten, HD men finansieras av ljungbergsfonden

  Ny fas treårsperioder – arbeta mer, främja naturvetenskap och teknik i skolan

  Hur gör man för att få eleverna intresserade av naturvetenskap och teknik

  Gäller för Falun, Karlstad och Gävle

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Vem gör vad jmd.docx
  så långt vi kom med ändringar i vem-gör-vad-dokumentet
  25.04 kB12:09, 23 Apr 2015jmdActions

  Comments (0)

  You must login to post a comment.