Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150319 NV-möte

20150319 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Minnesanteckningar, NV-möte 2015-03-19

  1)      Vi går igenom verksamhetsuppdraget med Magnus

  Mål 1. Önskan om genomgång av kursutvärderingsmall

  Mål 2. NV kurserna tappar i genomströmning av studenter. Osäkert idag vad det beror på.

  Magnus undersöker om det är ett systemfel.

  Mål 3. -

  Mål 4. Ekonomiska medel finns inte utöver kursbudget

  Mål 5. – Mål 8. -

  Mål 9 Ämnesdidaktisk forskning behöver också vara ett mål.

  Mål 10. - Mål 12. -

  Mål 13. Ansvar för kemikaliehantering viktigt, det finns krav för vem som kan ansvara för det. Vem efter Marianne? Skolträdgården behöver vara egen punkt i verksamhetsuppdraget eftersom det är en ny start.

   

  2)       Prioriteringar när det gäller gemensamma och enskilda aktiviteter med Magnus

  -        Gemensamma dagar som ämnet har är viktiga och skall prioriteras

  -        Men vi behöver acceptera att situationer kan dyka upp som gör att annat kan prioriteras

  -        Diskussion om att flytta eller inte flytta bestämda datum om någon fått förhinder att delta vid ämnesdagar

  -        Diskussion om att inte informera de som inte är närvarande utan det är upp till var och en att ta reda på vad de missat (alla håller inte med)

  -        Hur mycket pengar finns för konferenser? Hur mycket har vi gjort av med? Feedback från budget önskas.

   

  3)      Diskussion om ”vem gör vad”-dokumentet med Magnus

  -        Utgår från dokumentet, Ansvarsområden för respektive befattning

  -        Genomgång av befattningarna för att tydliggöra gränserna mellan olika befattningar, kursansvarig och examinator:

  o   Diskussion om kursansvarig också skall vara examinator eller inte

  o   Kursansvarig har ett kvalitetsansvar

  o   Fortsättning nästa gång, angående ansvarsområden för Ämnesföreträdare, programansvarig, avdelningschef

   

  4)      Kort info om processen att rekrytera ny adjunkt

  - 5 sökande varav  3 kommer att kallas till intervju

  5)      Förslag på innehåll för våra två dagar i Dala-Floda,

  -        fundera på till nästa gång

  6)      Korta rapporter från möten och konferenser etc.

  -        Skicka på mejl

  7)      Övrigt,

  -        det finns problem med behörighet i teknik vid lärarlyftskurser

  -        Ökat studentintag f o m 2016.

  -        Arbete med KPU kursplaner, ämnesdidaktik kommer att finnas med i kursplanerna.

  Vid pennan/Annie-Maj

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.