Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150305 NV-möte

20150305 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvaro: Johanne, Maria, Terje, Hannele, Lena, Hedda, Stefan, Susanne A (Susanne A antecknar)

  Ämnesdagar: Vi diskuterade möjligheten att ha ämnesdag/ar i april eller augusti. Synpunkter kom fram om att vi borde ha ämnesdagar i mitten av terminen. Vi röstade, utslaget blev jämnt. Med en rösts övervikt beslutade vi attt det ska vara ett 2-dagarsmöte i april (i Dala-Floda) samt ett möte i augusti

  Verksamhetsuppdrag:

  Mål 1. Om kursutvärderingar. Vi önskar genomgång om hur nya kursvärderingsverktyget tillsammans. Johanne sänder ut en förfrågan. Annars OK.

  Mål 2. Vi vill se underlaget till förslaget. 

  Mål 3. Revidering av kursplaner pågår. Ny kursplan för NV1020 skall in till kursplaneberedningen idag. Ny kursplan för NV1026 är under utarbetning. Annars OK.

  Mål 4. Vi vill ha extra medel för att arbeta med mångfaldsfrågor där genusaspekter bland annat är viktigt. Även genomgripande och grundläggande frågor kring naturvetenskapligt arbetssätt och naturvetenskaligt innehåll kräver extra resurser.

  Mål 5. OK

  Mål 6. Högskolepedagogisk kompetens. OK

  Mål 7. OK

  Mål 8. Ok

  Mål 9. Kompletteras med ett nytt mål om att även forskning i ämnesdidaktik också prioriteras.

  Mål 10. OK, tillägg skrivs in vad gäller ytterligare samarbeten.

  Mål 11. OK, med tillägg för ytterligare teknikkurser.

  Mål 12. Vi förväntar oss uppföljning.

  Mål 13. Viktigt att en tjänst utlyses vid Marianne Vemhälls pension. Hon har många viktiga arbetsuppgifter, bl a kemikalieansvar och ansvar för laboratorierna. Särskilt avdelat ansvar för kemikalehantering är ett krav från Arbetsmiljöverket. Vi vill äska medel för upprustning av labblokaler och nyanläggning av skolträdgården.

  Ytterligare förslag på mål är välkomna.

  Höstens kurser: Det vanliga utbudet. Tillägget förskolekursen på campus samt ev lärarfortbildningar i teknik och NV1015, NO och teknik, F-3. Viktigt att budgetera för den ökande andelen examensarbeten (ca 700 timmar).Ev nyanställning av personal.

  Kursbudgetar och gemensam TGS vt 15: Två nya examensarbeten har tillkommit. Svårt att klara av för befintlig personal, vi har redan nu fullaTGSer. Vikarie är välkommen. 

  Rapporter: Kort rapport från möte om högskolepedagogisk kurs i HU. NO-biennal-frågan bordlades, eftersom Maria P gått.

  Övrigt: Diskussion om kursplaner till KPU tillsammans med Göran Johansson m fl på måndag. Johanne och Hannele kommer att vara med. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.