Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150212 NV-möte

20150212 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvaro Johanne, Hannele, Hedda, Lena, Stefan, Susanne R

   

  ·        Verksamhetsberättelsen gås igenom en sista gång,  det sista läggs till idag varefter den skickas in.

  ·        Verksamhetsuppdrag för 2015 har inte kommit, bordläggs till nästa möte.

  ·        Kursrevidering av NV1020 och NV1026. Bra om kurplanerna är färdiga till kursplaneberedningen den 5 mars. Arbetet påbörjas så snart som möjligt.

  ·         Möten - Kompetensutveckling examensarbete .Utsänd Doodel om ”didaktisk forskningscirkel NV och teknik". Förslag med upptakt och planeringsstund den 26 februari efter NV-mötet  14.30-16.00 Därefter möten 1 april 13-15; 27 maj 13-15; 15 juni 13-15  (med 1 juni som reserv) . Johanne kontaktar Maria om nytt datum då den 26 februari ej passar.

  ·        NO-biennalen

  - Maria har  träffat Birgitta Svensson informationsavdelningen och berättat om NO-biennalen i detalj. Info om NO-biennalen ska komma in i Du & jag (nu, om att vi planerar för ) och i kalendarier. Info utreder om de kan föreslå någon info som välkomnar vid entréer. Birgitta återkommer.

               - Britt-Marie Lidesten funderar på ett speciellt program för skolledare. Prel ska skolledare bjudas in till fm på tisdagen och ha en speciell workshop med de nationella resurscentras                              föreståndare samt med en koordinator för internationella utbyten (Erasmus+ skola m.m.) från   Universitets- och högskolerådet. Skolledarna ska sedan luncha tillsammans. Det skissar                     nu på  ett speciellt utskick om detta.

  - Britt-Marie Lidesten samt ev. någon mer från bioresurs planerar att komma till Falun den 23 mars för planering. Maria återkommer med program. Vilka behöver vara med då? Då tid ej är angiven tas frågan upp nästa NV-möte.

  ·        Kortfattade rapporter från möten etc

  o   Grundlärarmöte. Terje och Hannele har varit på grunlärarprogrammöte och Hannele informerar kort från mötet, gällde främst  övningsskolor/partnerskolor. Johanne infromerar från ytterligare ett möte där en utvärdering som gäller VFU skall genomföras.  Exemansarbe 1 och 2 diskuterades och Johanne har föreslagit att arbetna inte ligger direkt inpå varandra vilket Kerstin Ahlberg skall undersöka. Rapportering om nyckelkompetenser, skall finnas rapport att titta i. Hedda har varit på motsvarande möte för förskoleutbildningen. Med partnerskolorna införs måst fältdagar ligga i samband med campusträffar, gäller redan till hösten för NV1026 och NV1020.

  ·        Övriga frågor

  • Anonsering om vikariat Adjunkt i Naturvetenskpa med inriktning Biologi på 50% från och med 1 april.
  • En diskussion med Magnus Jobs om "vem gör vad" skall göras nästa möte.
  • Cetis-möte den 17-18 mars samt 20-21 maj, Hannele åker i mars.

   

   

  Vid tangetbordet Susanne R

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.