Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150129 NV-möte

20150129 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvaro: Johann, Lena, Hed Kerstin, Stefan, Annie-Maj, Susanne A, Anders, Maria, Susanne R

   

  • Preliminära tgs:er skall in vecka 6, titta i den gemensamma tgsen vilka siffror ni skall lägga in. Kursbudgetar skall läggas ut i fronter under kursbudget VT-15.
  • Kursutvärderingar skall läggas ut i fronter för att de skall med i versamhetsberättelsen. På grund av att det kan vara känsligt om det är få som svarar är den kursutvärdering som läggs ut i kursrummen endast vara ett sammandrag, ej innehålla enskilda svar.
  • Verksamhetsberättelsen gås igenom. Arbetsfördelning: Johanne sammanställer kursutvärderingarna. Susanne A sammanställer internationalisering, Annie.Maj sammanställer forskningsbeskrivningar som skickas till henne, Terje  sammanställer samverkanprojekt, Hannele skall lista uppdragsutblidningar,  
  • Maria rapporterar från möte om  PUD-satsning om examensarbeten. 3-4 seminarieträffas bör planeras, 30 klt per person och termin och alla inom ämnet skall delta, litteratur får ämnet bekosta,
   önskemål om en gemensam dag där olika ämnesgrupper kan träffas och diskutera har lagts fram.
  • Högskolepedagogisk kurs om hållbar utveckling, Anton G, informerar. Finns önskemål om att alla anställda skall gå en kort utbildning samt en större kurs där man kan koppla den egna undervsiningen till hållbarutveckling.
  • Mariannes pension bör lyftas, vad gör vi när hon försvinner? Ny tjänst?
  • Johan Sonne från teknikerjakten tittade förbi

   

  Vid tangentbordet

  Susanne R

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.