Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 2015-10-28 NV-möte

2015-10-28 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Punkter att ta upp:

  ·        Närvaro och sekreterare Hannele (Johanne, Annie-Maj, Hedda, Stefan, Susanne A, Fredrik, Jenny, Susanne R, Terje)

  ·        Ämnesdag 19 november flyttas fram, ny Doodle skickas ut.

  ·        Granskning av ämnet - vi går igenom självvärderingen och ser efter vad som återstår. Var och en går in i dokumenten som ligger på Fronter under Ämnet under Urednings-material och fyller i om t ex omvärldsbevakning, internationalisering, anställningsbarhet, bedömningskriterier etc innan fredag 30 okt!

  ·        Rapport från möten och konferenser etc.     

  -        Bestämma campusdagar VT-16: NV1015 19-20 maj 2016. Kursansvariga för NV1026, NV1031, NV1032 ses för att bestämma campusdagar. Terje tar kontakt med Kersitn Ahlberg för att kunna samordna datum med vfu/övningsskolor. Terje utses till representant att gå på grundlärarprogrammöten. Övriga rapporteringar skjuts upp till nästa gång.

  ·        Övrigt. Terje och Hannele åker påCETIS 24-25 november på KTH. Susanne berättar att utvecklingen av en högskolepedagogisk kurs i hållbar utveckling ses över när det gäller syftet eftersom det pågår en diskussion huruvida aspekten lärande för hållbar utveckling ska inkluderas eller ej och för vilka kursen är till för. Ämnet anser att kursen ska vara öppen för all personal med grundläggande behörighet på högskolan och att även lärande för HUT ska ingå.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.