Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20141211 NV-möte

20141211 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvarande: Susanne R., Hedda, Lena, Johanne, Hannele, Maria, Terje, Stefan (sekreterare), Magnus.

  1. Kalendariet
   Ämnesdagen flyttas till 14-15 april. Preliminärt i Dala-Floda. Johanne ansvarar för bokningen.
    
  2. NO-biennalen.
   Budget: Tillgänglig ersättning beräknas vara 100 ktm + bidrag från ämnet och kompetenstid.
   Maria gick igenom status för programmet och våra planerade bidrag.
    
  3. Städdagen (17 dec 14.00-17.00)
   Labb och förråd ska gås igenom.
   Kemiförrådet i Borlänge diskuterades. Detta kommer att behöva tömmas. Det är oklart när. Före sommaren?
   Första steget är en inventering. Föreslogs att detta görs av Magnus, Susanne R., Hedda och Marianne. Magnus bokar (Doodle) en dag i början på nästa termin.
    
  4. Rapport från konferenser etc
   Hannele om nätverket för NT-utvecklare.
   Maria och Johanne om Knut (regionalt möte förra veckan). Knut4 blir "Kunskapslänken", hösten 2015 men är fortfarande på idé-stadiet.
    
  5. Övriga frågor.
   Maria tog upp "Vetenskaplighet" och om vi bör avsätta tid speciell tid för diskussioner? Svaret var ja.  Maria mailar om detta.

    

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.