Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20141120 NV-möte

20141120 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  /@api/deki/files/236/=Program__CETIS_18_19_november_2014.docx

  Närvarande: sat, thd, jmd, hkl, srm, lsk, ajn, hju
  Sekreterare: hkl

  1. Uppföljning av ämnesdagen på Framtidsmuséet

   Presentation av och diskussion om förslag på framtida forsknng blev i kortaste laget. Mötet bestämde därför att förlänga NV-mötena med 1 timme 1 gång/månad då våra olika pågående/planerade projekt presenteras och diskuteras.


  2. Planering infö VT15

  NV-möten läggs in på torsdagar varannan/var tredje vecka under våren (jmd). Ämnesdag någon gång inder våren.


  3. Gemnsam TGS för T15
  GrovplaneringTGS  och schemaförslag (NV1020, NV1026, NV1031, BI oh KE) finns på Fronter. Det blir två NTA-kurser, en i fysik och en i kemi (10 deltagare/kurs). Kursträffar på Connect tis 16:00-17:30 (ke varannan vecka och fy varannan vecka). Kursen går V4-23. Campusdagar behöver justeras; hkl+lsk ser över detta.
   

  4. NO-biennalen
  Fortfarade oklart om finansiering mm. Bordläggs till nästa NV-möte (jmd håller kontakt med map och mbj under tiden).
   

  5. Städdag på lab
  Ons den 17/12 efter lunch. Förutom allmän röjning behöver vi se över bokskåpen i korridoren så att de kan tömmas: vi rensar ut det vi vill spara, biblioteket får gå igenom det som blir kvar, och det som sedan blir över kastas.Städdagen avslutas med mat i någon form.


  6. Rapport från möten mm.

  a. CETIS 18-19/11
  thd rapporterade från det senaste CETIS-mötet (program - se bilaga)

  b.Uppföljning av KPU
  Områdesnämnden kommer, enligt jmd, inte att godkänna den föreslagna utbildningsplanen (pga. att den saknar ämnesdidaktik)

  c. Lärarutigsdag på Haganäs
  sat rapporterade från lärarutbildningsdagen om nyckelkompetenser, övningsskolor och hur an kan hantera fältdagar för distansstudenter efter införandet av övningsskolor.

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Program CETIS 18_19 november 2014.docx
  No description
  40.27 kB09:51, 21 Nov 2014hklActions

  Comments (0)

  You must login to post a comment.