Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20141030 NV-möte

20141030 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvaro och sekreterare för mötet: thd (sekreterare ),map, jmd, mjb, slr, srm, hkl, hju, sat.

   (Turordning för kommande sekreterare:  Stefan, Hedda, Susanne R)

   

  1. Verksamhetsuppdraget.

  Huvuduppdrag ( Uppdrag A ) - Vi avvaktar till 2015 med detta mål.

  Mål 1 - Återkommande mål. Vi uppmanas lämna uppgifter till Magnus Jobs om hur kursutvärderingar görs i våra kurser.

  Mål 2 - Öppnande av kursrum i Fronter för fristående kurser samt kursrum relaterade till ett programs första termin ska göras under ansökningsperioden.

  Mål 3 - Detta är klart.

  Mål 4 - Lena Skoglund har sammanfattat vår inventering av olika NGL-grepp i våra kurser.

  Mål 5 - Information finns i Fronter. Tas upp individuellt med Magnus Jobs nästa år.

  Mål 6 - Avvaktar och redovisning av internationaliseringsarbetet görs i verksamhetsberättelsen.

  Mål 7 - Rapportering görs i verksamhetsberättelse. Detta år har inga utbyten skett. Maria berättar om utbyte för studenter med Filippinerna där Sverker Johansson är kontaktperson.

              Maria berättar också om universitet i Kigali, Rwanda som är intresserade av institutionsutbyten.

  Mål 8 - Detta mål är på gång till stor del.

  Mål 9 - Knutdagen är genomförd och samarbetet fortsätter.

  Mål 10 - Skolverket anlitar oss för att utföra uppdragsutbildningar.

  Mål 11 - Magnus Jobs jobbar vidare med detta mål.

   

  2. Ämnets deltagande i konferenser och möten. Diskussion med Magnus om prioriteringar och vad kompetensutvecklingstimmar ska användas till.

  Magnus menar att vi inför ett nytt budgetår inventerar vad vi deltagit i och kan på detta sätt planera budget för kommande budgetår. Alla anställda i ämnet genererar

  en pott för deltagande i konferenser och möte. Denna pott är inte uppdelad individuellt mot varje arbetstagare.

  Frågan behöver diskuteras vidare.

   

  3. Campusdagar för våra kurser.

  NV 1026 vecka 7 och 20 ( 3 dagar varje gång ).

  NV 1020 vecka 6, 13 och 22 ( 2 dagar varje gång ).

  NV 1031 vecka 21 ( 3 dagar ).

  Extra campusdag vecka 24.

   

  4. Remiss om utbildning uppsatshandledning.

  Punkten behandlades inte, tas upp vid kommande möten.

   

  5. Rapportering från möten, konferenser etc.

  Johanne skickar en förfrågan till ämnet vilka som varit på konferenser. En kort presentation görs på ämnesdagen den 13 november.

   

  6. Högskolepedagogisk kurs om hållbar utveckling.

  Ämnet vill vara med och utveckla kursen. Johanne sköter kontakten hur vi går vidare.

   

  7. Övriga frågor.

  Maria informerar om No-biennalen som preliminärt äger rum 28-29 april på Högskolan Dalarna.

  Maria informerar att NT-utvecklarna är på högskolan 26 november.

   

  / Terje Hedström

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.