Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20141009 NV-möte

20141009 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Se kommentarsfältet för protokoll.

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Johanne, Lena, Susanne A, Annie-Maj, Terje, Stefan, sekreterare Hannele.

  · Fortsättning på ngl-genomgång av kurser inom lärarutbildningarna – hur sammanfattar vi det vi har kommit fram till?:

  Lena går igenom sammanfattning från förra mötets protokoll 20140925. Något mer? Inspelade exkursioner, presentation av arbete med Wiki och peer review på internationell NGL-konferens, simuleringsprogram på nätet i samband med månobservationer, simulering av processer i genetik såsom DNA-replikering i basåret i Biologi, tekniska lösningar i NV1026 som studenterna redovisar i en film av sin konstruktion med kraft och rörelse. Forum med reflektioner i förväg, eventuellt påbörjade diskussioner i förväg innan seminarierna. Lena antecknar och lägger på särskild plats i Wiki.

  · Utse preliminära kursansvariga för vt 15 (kan ändras när vi har gått igenom vt 15 budget och tgs:er):

  avvaktan med att utse kursansvariga till efter möte med med Magnus Jobs 23 okt.

  · Förslag om att samordna schemaläggning inför vt 15:

  campusdagar ej samtidigt, fler föreläsningar samordnade, lägga scheman samtidigt för NV1026, NV1020, NV1031

  · Ämnesdagen 10 nov i Framtidsmuseet – vad vill vi jobba med?:

  se lite av utställningarna

  diskutera forskning

  · Påminnelse om att kursansvariga skapar kursrum:

  De som är kursansvariga nu ombedes skapa kursrum inför vårterminen 2015.

  · Rapporter från möten och konferenser:

  KNUT-dagen vid Framtismuséet

  · Övriga frågor
  Posted 16:14, 29 Oct 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.