Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20140828 NV-möte

20140828 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  NV-möte den 28/8 2014
  Dagordning
  • Diskussion om verksamhetsuppdraget. Nu är det hög tid att se på verksamhetsuppdraget och stämma av vad vi har hunnit med och lägga upp en plan för hur vi kan nå de sista målen. Verksamhetsuppdraget är bifogat.
  • Rapport om Skolverkets förfrågan och vår ansökan – vad gör vi om vi får uppdraget?
  • Något som ska justeras i Verksamhetsplanen för 2015?
  • Kursbudgetar, scheman och tgs:er – allt under kontroll för höstens kurser?
  • Rapporter från möten etc
  • Övrigt
  Minnesanteckningar
  Närvarande, Stefan, Hedda, Johanne, Lena, Hannele, Terje, Susanne A, Magnus, Susanne R. och Annie-Maj
  - Diskussion om verksamhetsuppdrag.
  Huvuduppdraget är inte aktuellt att genomföra just nu men uppdraget kan bli aktuellt på lång sikt
  Utbildning.
  Mål 1. Kursutvärderingar… Detta mål är inget stort problem inom ämnet eftersom kurserna redan idag alltid utvärderas. Att genomföra kursutvärdering är en del av kursansvaret (10 klt).
  Mål 2. Kursrum i fronter öppnas i tid, även detta mål uppfylls idag.
  Mål 3. Är genomfört och ämnet har fått svaret att detta inte är aktuellt just nu men kan bli aktuellt på sikt. Ämnet har fått uppdraget att börja med KPU utbildningar.
  NGL
  Mål 4. Vi behöver inventera vad vi gör idag och vi behöver utveckla området vidare t ex mer wiki och datorstyrda laborationer. Kursansvariga får i uppdrag att inventera vad vi gör idag och vad vi vill göra.
  Kursansvariga redovisar detta vid nästa NV-möte. I samband med detta kom det upp ett önskemål om att köpa in några paddor.
  Mål 5. Detta mål genomförs individuellt tillsammans med Magnus. Vi försöker hitta en inspelad version av föreläsningen så att alla kan ta del av den och fundera över sin meritering.
  Internationalisering
  Mål 6. Vi behöver ta reda på om planen är klar och vad den innebär för vår del.
  Mål 7.
  Forskning.
  Magnus kommer att tala med berörda personer.
  Samverkan
  Mål 9. KNUT-projektet är på väg att avslutas
  Mål 10. Vi fortsätter arbetet med att söka uppdrag.
  Studenter och personal
  Mål 11. Magnus arrangerar ett möte angående arbetsmiljön.
  Ekonomiska förutsättningar.
  En kort diskussion om traktamente, förslag fanns om att alla tar ut traktamente som åker inom Sverige på ämnets bekostnad
  Posted 13:07, 10 Sep 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.