Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20140605 NV-möte

20140605 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Deltagare: Johanne, Annie-Maj, Terje, Hannele, Hedda, STefan, Susanne A , Susanne R och Maria

  Maria för anteckningar

   

  • UKÄ-granskning av kursen Introduktion to sustainable development

  Susanne A skriver på självvärderingen. Calle Hansen och Pierre Vogel ger råd under hand. Dokumentet

  lämnas in till kansliet  innan den skickas  till UKÄ den 19 juni

  • Naturvetenskap- och tekniksatsning av Skolverket, vet vi mer nu?

  Annie-Maj och Hannele har varit på informationsträff på Skolverket om Stödmaterial i NO. Vi väntar på vidare instruktioner.

  • Ämnets eftermiddag 19 juni – picknick och liten exkursion, förslag på plats

  Nära Annie-Maj (Morbygden). Vi testar ev. appar för examination av växter. Visioner och försök att få till träffar mellan Erasmusstudenter och övriga lärarstuderanden.

  • Förslag höstens kalendarium – kolla om något krockar redan nu, undvik att schemalägg dessa dagar

  Ändringar: 16/10 flyttas till 9/10 kl 10-11.30 Obs. tiden!

  ämnesdag från 6 nov till 13 nov

   ämnesmöte ?

   

  Höstens kurser – bemanning, finns scheman?

  Påminnelse till alla kursansvariga!

  • VT15 – kurstillfällen (beställda?). Johanne talar med Lena
  • Påminnelse om kursvärdiringar och kursutvärderingar av alla kurser (ansvar: kursansvarig)

  Påminnelse!

  • Ämnets webb (om vi hinner)

  Texter om ämnet behöver skrivas; lärarutbildning; lärarfortbildning; basåret;erasmuskurser och forskning. Förslag på en textskrivar "workshop" till hösten. Önskemål om kurs för hemsidehantering; Johanne, Lena (ev. Maria)

  • Rapport från möten och konferenser:
   • Möte om skolträdgården; Susanne A rapporterar.Susanne A skriver ett förslag rörande anläggning, skötsel och budget.Susanne efterlyser förslag på hur skolträdgården kan utformas för vår undervisning.
  • Terje och Hannele deltog vid Disputation, Per Norström i *Stockholm ämne: Teknik-undervisning; (filosofisk inriktning)
  • Hannele har deltagit i Cetis. Speciellt intressant var Svein Sjöbergs diskussion kring PISA
  • Övrigt

  Ang. preprum och labsalar, det ska var låst. Vi behöver diskutera vilka som ska ha behörigheter.

  Johanne efterlyser växtlampor.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Mötet den 19 juni: Hur skulle det vara att åka till Källslätten?

  Kalendarium: Det är en Na-Te-konferens i Luleå som krockar med mötet den 16/10; jag antar att en/flera borde åka på den. Länk: http://www.ltu.se/research/Konferenser/Nationellt-natverk-for-naturvetenskap-och-teknik-i-forskolan-15-16-oktober-2014-1.115861 sista anmälningsdag 7/9)
  Posted 07:28, 5 Jun 2014
  Kursvärderingar: genomfördes med NV1028 campus igår (ons) och sak genomföras med distansen idag (tor)
  Posted 07:29, 5 Jun 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.