Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20140403 NV-möte

20140403 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Punkter:

  • Närvaro och sekreterare

  Terje, Hedda, Hannele, Susanne R., Johanne och Susanne är med på mötet.

  Susanne A skriver protokoll

  • Planering för våra dagar i Dala-Floda 10-11 april

  Susanne skickar ut en förfrågan om vad alla vill vara med på för att specificera vår beställning och bokning. Önskemål om ämnen att avhandla sänds in till Susanne A. Vi kommer att vara i Floa två hela dagar. Avfärd från Falun.ca 8.30.

  • Kurser ht 14: kursansvar, kursrum etc.

  Förslag: NV1020 Kursansvarig Johanne, NV1024 Susanne A, NV1026, Kursansvariga Lena och Susanne A., NV1027, Kursansvarig Susanne A., NV1029 (fortsättning på vårens kurs) Kursansvarig Hedda, NV1016 Kursansvarig Terje, NV1017 Kursansvarig Hannele, BI1026 Kursansvarig Hannele, Biologi 1 Kursansvarig Lena, Kemi 1 Kursansvarig Susanne R.

  • Hur kan vi förbättra ämnets webbsidor?

  Frågan bordläggs, vi väntar på mer information.

  • Skolträdgård – vad händer?

  Arbetsgrupp som planerar förslag till utformning och skissar på budget föreslås. Hedda, Johanne, Lena (?) och Susanne A anmäler sig som frivilliga. Första mötet kl 8.30 -9.30 den 16 april i Luossa preliminärt (Johanne bokar lokal).

  • Forskningspresentationer i samband med NV-möten – schema med möjliga tider

  Johanne sonderar läget, se kommentarer längre ned.

  • Rapportering från möten etc.

  Johanne och Susanne A rapporterar från ett möte på kommunen om utveckling av naturområdet Myran. Det kommer sannolikt att bli ett bra område för exkursioner i närområdet att använda bl a i lärarutbildningen.

  Johanne rapporterar från KNUT-mötet.  Plats för KNUT-träffen blir Framtidsmuséet och parken där bakom.

  Den 10 april skall lockande texter vara skrivna och insända till Lisen Vogt.

  • Övrigt

  Annie-Maj kommer direkt från möte om grundlärarprogrammet. Övningsskolor startar från och med i höst. Medel för skolbesök och fortbildning av VFU-lärare har avsatts. Många studenter har redan sökt lärarutbildningen i Falun och alla antagna kommer att ingå i projektet med övningsskolor. Campusdagar kan vara hotade av detta p g a att distansstudenterna redan är borta hemifrån så mycket. Vi hoppas kunna behålla campusdagar inom naturvetenskap, då vi har redan reducerat praktiska moment till svältgränsen.

  Blodomloppet går i Borlänge den 26 maj. En naturvetargrupp anmäler sig. Susanne R kollar om Högskolan kan sponsra anmälningsavgiften.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Förslag på dagar för forskningspresentationer: 15 maj, 12 juni.
  NV-möte kl 13-14 dessa datum, sedan presentation 15-20 min + diskussion så att vi slutar senast kl 14.30.
  Posted 08:56, 2 Apr 2014
  15 maj inte bra p g a fest, undervisning och andra muntrationer.
  Posted 13:53, 3 Apr 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.