Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20140206 NV-möte

20140206 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvarande: Johanne Maad, Susanne Antell, Stefan Larsson, Lena Skoglund (sekreterare), Maria Petersson, Magnus Jobs

   

  • Vi går igenom verksamhetsberättelsen – tillägg/ändringar (ska vara helt klar på fredag 7/2). Verksamhetsberättelsen uppdaterades under mötets gång.

   

   

  • Kursutvärderingar efterlyses!

   

  • Behov av arbetsmiljögenomgång – förslag att få ett möte med Magnus. Vi har möjlighet att boka möte med Magnus i samband med att vi går igenom personalbarometern den 12 feb kl. 15.

   

  • Diskussion om ämnets strategi om ämneslärarutbildning (kemi, biologi, ev. teknik). Vi behöver skriva fram varför vi ska satsa på ämneslärarutbildning inom biologi, kemi och teknik. Detta ska vara inskickat till Stina senast 1 mars. Denna punkt tas upp på nästa ämnesmöte. Ett möte bokades in för att diskutera detta förmiddagen den 20 feb, alla intresserade välkomna.

   

  • Nya kursplaner i Tekniskt–naturvetenskapligt basår - arbete under våren. Studenterna söker in till program och vi behöver därför inte få in kursplaner till beredning i mars som vi tidigare trott. Lena skickar ut förslag om mötestider angående nya kursplaner i biologi till hela ämnet, alla intresserade är välkomna i arbetet.

  • Kursplaner behöver uppdateras även för NV1026 och NV1020, bl.a. pga av införandet av anomyniserade tentor.

   

  • Anmälan till Ämnesdagar i Dala-Floda 10-11 april till Susanne A snarast. Önskemål om ämnen att diskutera på ämnesdagarna skickas till Susanne A,

   

  • Rapporter från möten och konferenser etc. Johanne rapporterade från ämnesföreträdarmöte, Stina lade vikt på att verksamhetsplanen måste bli ett levande dokument.

   

  • Övrigt

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.