Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20131212 NV-möte

20131212 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Punkter att ta upp på mötet (dessa finns även i wiki):

  • Närvaro + sekreterare

         Annie-Maj Jahansson, Hannele Junkala, Maria Petersson, Terje Hedström, Johanne Maad , Hed Kerstin Larsson, Susanne Antell, Lena Skoglund, Magnus Jobs, Susanne Römsing  (sekreterare)

  • Ämnet Naturvetenskap – vi presenterar oss för Magnus
  • Kalendarium i vår: Hur går det med vårt förslag till ämnesdagar?

         Timmar som spenderas på möten diskuteras och behöver ses över.

         Kalendariet ses över. En tvådagars ämnesdag planeras den 9-10 april. Susanne A har sett över olika övernattningsalternativ i närheten av Dala-Floda. 

  • Bemanning av kurser i vår – uppdatering av läget

         Förstärkning behövs i teknik/fysik och Thorild kommer att frågas,  ca 100 klt behöver läggas ut. Maria föreslår att vi kontaktar en Bertil Olsson, arkitekt anställd på HDa inom pedagogiskt arbete.

         Fler timmar  behövs också läggas i Utveckling och lärande som ligger under pedagogiskt arbete.

         Lena påminde om att vårensTGS bör ses över så snart som möjligt.

  • Forskning, möten, resor och konferenser i vår

         Pengar har erhållits för NGL-konferens 20 mars. Konferens i 14 april och Sex och Samlevnad i Falun.

  • Akut: Förskolelyftet – ändring av datum för ht 14-kursen, samt kursplan (behövs extra kursplaneberedning?)

         Hed Kersin skriver kursplan, kursbeskrivning finns. Kursen skall gå på kvartsfart. Planeringen måste ske senast vecka 2 2014, Lena sammankallar.

  • Kort rapport om Grundlärarprogrammet – arbete med nya kurser: examensarbete 1, vetenskapsteori och metod, förändring av kursernas ordning i programmet, m.m.

        Kort rapport om ”övningsskolor” inom de nya lärarutbildningarna 

        Övningsskolor - från och med  antagningen HT-14 skall VFU ske i skolor i narområdet sk. övningsskolor. En del kommuner kommer att erbjuda bostad. Regeringen kommer att besluta vilka som kommer 

         att  få vara med i försöksverksamhet med Övningsskolor men HDa har hoppat på tågen direkt. Ett nytt examensmål skall läggas till programmål, det gäller metodik och skall lyftas fram i alla kurser som ingår i      programmen.

        Examensarbetena kommer att ligga två terminer efter varandra vilket betyder att VT-15 kommer dubbelt så många att skriva examensarbete 1 samt kommer vissa att skriva examensarbete två.

  • Kort rapport om NT-utvecklarträff

         Maria och Annie-Maj har träffat NT-utvecklare (NV-didkatis träff) och Eva Blomdahl. Träffen fick vid utvärdering mycket bra betyg och var en mycket lyckad dag.

  • Labbet vilket dagar lediga

         Onsdag eftermiddag och hela torsdagar.

  • Information basåret

         Susanne R informerade om att distansbasåret kommer troligvis att läggas ner varpå det kommer att försvinna ca 300 klt i kemi.

         Övrigt

         Böckerna nere i källaren behöver gås igenom, vad som skall behållas och vad som skall slängas.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.