Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20131128 NV-möte

20131128 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  NV-möte 2013-11-28

  1. Närvaro och utse sekreterare

  Sekreterare: Hedda

  Närvaro: Hedda, Lena, Johanne, Susanne A, Hannele, Terje, Anders

  2. Hur ser personalbehovet ut till våren?

  Lena gick igenom vårens kurser lite översiktligt och vi behöver mer personal till teknikkurserna - Thorild? Lena vill ha in förslag på kursbudgetar för vårens kurser så snart som möjligt

  3. Påminnelse om att slutlig TGS för HT13

  TGS:ar lämnas i mapp på Fronter senast mån 2/12.

  4. Kursrum för vårens kurser - välkomstmeddelande, gamla kursutvärderingar

  Kursansvarig ser till att Fronterrummen är uppdaterade. Glöm inte att lägga ut kursvärderingar från föregående kurs, gällande litteraturlista (senast fyra veckor före kursstart) och schema (senast två veckor före kursstart).

  5. Några ord labben

  Uppfräschning av labkorridoren - Lena lovade att ta tag i det. Bra om alla går ner och ser igenom "bokskåpen" som står i korridoren och ser efter vad som ska sparas och vad som kan kastas. Möjligt att ha fina "tittskåp" i korridoren istället? Sittmöbler i korridoren? Skåpen i Luossa - kan vi använda dem till något? Be vaktmäststarna att ta bort skåpet (skåpen?) utanför S-lab - vi har ingen nyckel. Utrymmet nedanför trappen borde kunna göras om till en hörna med soffa/stolar.

  6. Övrigt

  Ämneslärarutbildning: om vi vill kunna ge kemi och biologi åk 7-9 måste vi kunna motivera varför (på 10 sidor), t.ex. att det skulle kunna öka söktrycket i matematik. Vi har en motivering sedan tidigare vi kan lämna in/modifiera. Möjligheterna att har utbildning av tekniklärare för åk 7-9 diskuterades. Alternativa arbetsuppgifter diskuterades (bl.a.kortkurser).

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.