Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20131114 NV-möte

20131114 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Dagordning.

   

  1. Närvaro och utse sekreterare

  Johanne Maad, Susanne Römsing, Hannele Junkala; Terje Hedström, Susanne Antell, Maria Petersson.

  map är sekreterare denna gång.

   

   

   

  2. Schema för vt14 - påminnelse om att schemaförslag ska lämnas in och information om när det blir campusträffar etc

   

    nv1026       nv1020      
    F-3 tema       åk 4-6      
    Vecka Dag Datum   Vecka Dag Datum  
    6 Tis 04-feb   7 Mån 10-feb  
      Ons 05-feb     Tis 11-feb  
      Tors 06-feb   15 Mån 07-apr  
    20 Tis 13-maj     Tis 08-apr  
      Ons 14-maj   22 Mån 26-maj  
      Tors 15-maj     Tis 27-maj  
                   

  schemaförslag ska vara inne 17 nov.

  Vilka dagar kan labaratorierna hyras ut?

   Onsdag eftermiddag  och hela  torsdagar undantaget våra campusdagar

  Förslag på ämnesdagar 9-10 april Plats: Dala-Floda värdshus

   

  3. Lärarlyftet ht14 - uppdatera kursbeskrivningar + ny kursbeskrivning Ke-Fy-Bi 22,5 hp

  NO 1-7,5hp Susanne A och Terje H skriver  kursbeskrivning (utifrån kursplanen 1026 och kursbeskrivning NO Teknik)

  NO Teknik15 hp  ska ses över av Sussanne A och Terje H

  NO/ Teknik  30 hp och    NO 22,5 hp göras ny  av Johanne, Hannele och Maria

  Teknik 7,5 hp Hannele och Terje tittar på befintliga beskrivningar

   

  4. Återkoppling ämnesdagen - bedömningskriterier. Hur långt har vi kommit? Vad återstår?

  Bra lokaler och arrangemang.

  Bra introduktionsdragning och vi kom igång på ett bra sätt med diskussionerna. Vi jobbade i två grupper med betygskriterierna för NV 1020 och och NV 1026.

   

  45. Övriga frågor

  Maria rapporterade från KNUT-möte 7 november, samt om NT utvecklare.

  Susanne A lyfte frågan om campusstudenter kan få ytterligare läraledd undervisning på campus.

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.