Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20131031 NV-möte

20131031 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvaro anttecknas, mötessekreterare väljs

  Närvarande: Johanne, Lena, Hannele, Terje, Annie-Maj, Hedda, Maria och Susanne R (via Connect)

  Mötessekreterare: Hedda

   

  Möteskalendern för våren

  Finns inlagd i ämnets kursrum på Fronter. Förslag på ämnesdagar: april + i slutet av terminen

   

  Kursutvärderingar från vt-13-kurser

  I ämnets kursrum på Fronter finns en mapp för kursutvärderingar för ht12/vt13. Kursansvarig fyller i för sina kurser (OBS! kurser för ht12 resp. vt13 ligger under olika flikar). Om det inte redan är gjort: kursutvärderingar ska läggas in i resp. kursrum (gäller även genomförda kurstillfällen).

 •  
 • Söktal för vårens kurser (ska vi ge alla kurser eller har någon för få sökande?)
 • NV1028, fristående distans: 3 sökande - ställs in (ca 30 programstudenter på Campus)

  Erasmus (tomhuspedagogik resp. hållbar utveckling): få studenter i nuläget, men vi avvaktar med att ta ställning till om de ska ges då kurserna kan sökas sent.

  NV1026: Få sökande på Campus: Lena kontaktar Kerstin Ahlberg

  NTA (teknik resp. fysik): oklart i nuläget

  Tekniklärarlyftet och Basterminen: se mejl från Stefan Pettersson

   

  Grovplanering av vårens kurser (kursansvarig, campusdagar etc).

  Dags att lämna in schemaunderlag för vt14

  Campusträffar för NV1020 och NV1026: Susanne R, Annie-Maj och Susanne A "pratar ihop sig" , kollar att det inte kolliderar med kurserna i pedagogiskt arbete

  Kursansvar för vårens olika kurser gicks igenom

  sig"hopop gig  ÖÖ

  Övriga frågor

  Ska vi arbeta med ansökan om examensrättf för Teknik, Bi & Ke 7-9? Naturkunskap gy?

  ÖP

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.