Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20131017 Nv-möte

20131017 Nv-möte

  Table of contents
  No headers

  Dagordning för NV-möte 20131017:

   

  1. Närvaro och vem för anteckningar?

   

  2. Vi diskuterar ett eventuellt införande av olika moment i delkurser (i exempelvis NV1020)  för att kunna rapportera in resultat från större examinationer separat från övriga moment (seminarier, laborationer etc.). Vilka är fördelarna och nackdelarna?

   

  3. Forsknings/högre seminarier - vad vill vi fokusera på?

   

  4. S-lab, Kemfys och tillhörande utrymmen - vinnarna i tavelomröstningen presenteras, förrådet under trappen - vad kan slängas? Skolträdgården - uppdatering kring läget.

   

  5. Övrigt

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.