Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20131003 NV-möte

20131003 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Dagordning och minnesanteckningar för NV-möte 20131003:

   

  1. Närvaro och vem för anteckningar?

   

  2. Skolträdgården - vad vill vi och vilka möjligheter finns?

   

  3. S-lab, Kemfys och tillhörande utrymmen - vad vill/behöver vi göra och hur kan vi organisera fortsatt arbete med städning, organisering etc?

   

  4. Konferenser och möten - vad vill ämnet satsa på?

   

  5. Information från ämnesråd, programmöten

   

  6. 7-9-ansökan hur går vi vidare?

   

  7. Forsknings/högre seminarier - vad vill vi fokusera på?

   

  8. Ämnesdag 5 november - vad vill vi använda ämnesdagen till?

   

  9. övrigt

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  3. Vi måste tömma ett förråd i Borlänge och en del av det som finns i förrådet behövs nog om vi i framtiden skall ha undervisning 7-9. Var finns det plats att ställa saker?
  Posted 13:16, 2 Oct 2013
  Jag skulle gärna vilja bestämma tid för en första träf med de som ska vara med i förskolekursen i vår. Vill så smått börja med planeringen :)
  Posted 10:26, 3 Oct 2013
  Dagordning och minnesanteckningar för NV-möte 20131003:  1. Närvaro och vem för anteckningar?
  thd, lsk, ajn, hkl, jmd, sat, hju, johanne antecknar


  2. Skolträdgården - vad vill vi och vilka möjligheter finns?
  möte med Lars-olof Nordqvist som är ansvarig för kontakt med bygget. Vi kan påverka vissa delar. Söder om Skolträdgården är fast bestämd av arkitekten. Olika gröna öar med gummimatta och konstgräs som vi inte kan påverka. Det är trångt nu i skolträdgården - påverkar våra utbildningar. Susannes förslag är att vi utvidgar norrut/österut. Grusgång utanför trädgården , nytt staket behövs. kan vi flytta ut staketet? rosenspirea och backe med gräs som inte är skuggad finns. Kan vi utforma detta efter våra önskemål? Vård intresserad av restorativ trädgård. Bild har anlagt plats för rakuugn (utan diskussion med oss).
  Hur vill vi ha det? Vill vi utöka trädgården? Kan vi äska medel för detta? Hur vill vi ha skötseln gjord? 10 okt kl 13 möte i skolträdgården om staket etc.
  nu sköter Lennart trädgården
  förslag: frivillig skötsel i terapeutiskt syfte
  beror på vår undervisning, vilket är vårt behov?
  Viktigt med område som ligger nära och har biologisk mångfald
  Odlingar används inte så mycket.
  bilda grupp som gör ett förslag, jmd, ajn, sat, (lsk)
  finansiering? Lena paratar med Stina

  3. S-lab, Kemfys och tillhörande utrymmen - vad vill/behöver vi göra och hur kan vi organisera fortsatt arbete med städning, organisering etc?
  Hur kan vi göra labben mer inbjudande? Trapphusen, skolplanscher från samlingarna, affischer, digitala bilder på skärm.
  belysning
  finns utsmyckningsfond?
  vad möts studenterna om när de kommer till labbet?
  mer inbjudande möblering, smartboard, visningshörna med projektor
  Ansvarsområden fördelas.
  Johanne och Maria - biologiprepp och samlingarna
  Hannele, Terje - Dan Anderssonrummet
  utsmyckning - Lena har förslag
  böcker

  4. Konferenser och möten - vad vill ämnet satsa på?  5. Information från ämnesråd, programmöten
  Hedda: programmöte, Förskoleprogrammet, hur hanteras och förebyggs plagiat
  Johanne: ämnesråd,

  6. 7-9-ansökan hur går vi vidare?  7. Forsknings/högre seminarier - vad vill vi fokusera på?  8. Ämnesdag 5 november - vad vill vi använda ämnesdagen till?
  Förslag: summera vad vi håller på med, kurs för kurs. hur fungerar litteraturen? etc. Utvecklingsarbeten inför vårterminen. bedömningskriterier, litteratur om bedömning, inför verksamhetsbeättelse,
  Vassbo, Dössberget, Birgittagården, Framtidsmuseet , Järlindens gård  9. övrigt
  Förskolekursen 1a möte
  Föråd ska röjas i blge berörda kallas av Susanne R
  Posted 17:43, 10 Mar 2014
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.