Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20130919 NV-möte

20130919 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Dagordning

  1. Utse sekreterare

  Susanne Antell antecknar. Närvarande Terje, Annie-Maj och Susanne A.

  2. Skogen i skolan som resurs i våra kurser

  Vi har tidigare haft samarbete med Skogen i skolan, som fungerade bra. Orsaker till att samarbetet rann ut i sanden var flera. Bland annat personalbyte i Skogen i skolan, förändring i typer av aktiviteter, att vi fick fler distanskurser med ont om campusdagar samt att Skogen i skolan började debitera besöken, som tidigare varit gratis.

  Möjligheter att samarbeta med Skogen i skolan diskuterades. I kurserna NV1026 och NV1024 samt ev NV1020 och Förskollärarutbildningen skulle kanske Skogen i skolan passa?

  Det beslutades att Susanne A tar kontakt med Skogen i skolan. Frågor som skall diskuteras med dem:

  Kan Högskolan välja plats för aktivitet (För att undvika långa tidsödande transporter?

  Ekonomi?

  Kan de föreläsa för kurser utan campusträffar? T ex skogsbrukets historiska utveckling.

  Fyll gärna med frågor

  Efter kontakt med Skogen i skolan återkopplar Susanne med ämnesgruppen.

   

  3. Söka medel i skolforskningsfonden - Har vi några förslag till forskningsprojekt som kan passa i detta sammanhang?

  Diskussionen bordlades på grund av att de som skall söka medel måste vara disputerade. 

  4. Övriga frågor

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.