Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20130905 NV-möte

20130905 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Dagordning (början)

  • Vem för anteckningar? 

  Hannele aa    

  • påminnelse: preliminär tgs 
  • kalendarium.

  Johanne kan inte vara med på ämnesmöte 19 sep, Johanne och Terje kan inte 17 okt. Vid något ämnesmöte vika tid åt diskussioner, t ex utifrån någon artikel, tips tidigare från ajn och map.

  Johanne skickar en förfrågan till ämnet om tid för diskussion om framtida forskning t ex för att söka projektmedel från skolforskningsnämnden, ev på ämnesmötet den 19 sep.

  • ämnesdagen: resultat av doodle (beslut om datum), förslag på innehåll.

  5 november, Susanne A letar plats.

  • Ämnets resor och möten: vilka möte/konferenser vill ämnet delta i? diskutera prioriteringar.

  map påbörjar lista (enligt förra ämnesmötet) med återkommande möten; CETIS, Nordiskt samarbete miljöpedagogik (Åbo akademi), KNUT o dyl.

  • Skolträdgården: diskussion om våra behov och vilka möjligheter som finns.

  Susanne får ta det på nästa möte. Tankar: en pedagogisk skolträdgård, ex arter, fröspridning, växtfysiologi, ekologi, ängar, lättskött, plats att sitta, dammen. Att få platsen för eldstad, som ligger en liten bit bortanför, trevlig och användbar. Vilka fler använder trädgården? Bild, estet? I vilka syfte använder vi trädgården? Hur ser det ut i våra kursplaner? Vilka förändringar är önskvärda?

  • Nedläggning av kurser - vilka kurser som kan läggas ned? (Johanne skickar lista i förväg).

  I Biologi ev Vattenvärldar.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.