Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2013 > 20130822 NV-möte

20130822 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Dagordning och anteckningar från möte

   

  • Mötesrutiner:  förslag att skriva dagordning och mötesanteckningar i ämnets wiki.  – En uppmaning till alla att logga in i wiki så att allas användare kan läggas till på ämnets sida (http://wiki.du.se/index.php?title=%C3%84mnen_-_Subjects/Naturvetenskap)

  Mötesanteckningar i Wiki testas under mötet.

   

  • Kalendarium: Ämnesmöten under hösten samt förslag på ämnesdag

  Möten pågår mellan kl. 13-1430 följande torsdagar

  Nästa möte v. 36 5/9 därefter torsdagar jämna veckor

  Johanne gör en Doodle för att hitta dag för ämnesdag som passar för alla

   

  • Höstens kurser:  Är allt under kontroll när det gäller vem som ska undervisa vad och i vilken kurs?

  En lärarfortbildningskurs i teknik (NV1023) på ca 120 klt har tillkommit under hösten.

  Susanne Antell kallar till planeringsmöte för kursen Sustainable development.


  • Gemensam tgs:  uppdatera siffror för kurser, övertid etc

  Den gemensamma TGS:en uppdaterades under mötet. Alla uppmanas att gå in och fylla i timmar för övertid och andra uppdrag etc. som inte finns inlagda i TGS:en.

   

  • Konferenser och möten:  vilka konferenser/möten finns under ht13 och vt14 som ämnet bör delta i? Hur ska vi prioritera i vår budget?

  Torsdag 29 aug anordnas möte om teknikutvecklare, Hannele åker.

  Konferenser som kommer är: NOFA4, NGL-konferens i februari.

  Maria öppnar en lista med konferenser/möten i Wiki, där alla kan fylla i konferenser/möten som kommer upp.


  • NT-utvecklare:  Hur vi ska hantera uppdraget från PUD och Skolverket att utbilda NT-utvecklare? Vad ska göras och vem ska jobba med detta uppdrag?

  Informationsdag i Stockholm 5/9, Maria P åker i första hand på mötet, Annie-Maj står som reserv. Vi ansvarar för en dag per termin då NT-utvecklarna kommer till Högskolan. i kursen ingår planering, genomförande och bedömning i naturvetenskap och teknik samt språkutvecklande arbetssätt. Maria och Annie-Maj tar kontakt med Mats Barrdahl för att få mer information inför informationsdagen.


  • Nya kurser/kursutveckling:  Finns behov att skriva nya kursplaner eller skriva om kursplaner? Tidsplan?

  Det kan eventuellt bli aktuellt att utveckla en ny erasmuskurs på engelska. Susanne Antell kontaktar Mats Tegmark. Förslag: 1. Evolution. 2. Naturvetenskap i Sverige, intresse, arbetssätt etc. 3. Förskolan och skolgårdarna, hur används förskolans omgivningar, förskoleperspektiv på utomhuspedagogik.

  Treterminssystem - sommarkurser, vi avvaktar tills eventuellt beslut kommer.

  Ny programplan för tekniskt/naturvetenskapligt basår behöver skrivas under HT13.


  • 7-9:  Hur går arbetet med ansökan om examinationstillstånd för 7-9, ämneslärare biologi, kemi?

  Vi avvaktar med beslut om fortsatt arbete någon vecka. Nytt regeringsförslag om att ett lärosäte ska ha ensamrätt för ämneslärarutbildning i kemi och fysik (även biologi?). Stina ger mer information efter möte med Jan Björklund.


  • Kurstillfällen: beställning för vt 14 – har någon kurs glömts?

  Johanne mailar en lista som vi får titta på.


  * En punkt ytterligare är om någon av våra kurser i NV, BI och KE som inte längre ges ska läggas ner.

  Johanne mailar ut en lista som vi får titta på.
   

  • Stina gästade oss och kom med följande information:

  Annons om ny avdelningschef kommer ut inom kort. Fram tills att ny avdelningschef tillsats är Stina vår närmsta chef.

  Budgetarbete för den nya akademin prioriteras under början av HT13.

  Preliminära TGS:er ska lämnas in i mapp (öppnas av Lena S) på fronter senast den 5 sep och lämnas in av ämnesföreträdare till Stina Jeffner i pappersform senast den 6 sep.

   


   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.