Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Tillväxt

Tillväxt

  Table of contents
  No headers

  Tillväxt är ett grundläggande begrepp när det gäller förståelse av hållbar utveckling. Enligt NE betyder ekonomisk tillväxt en ökning över tid av produktionen av varor och tjänster i ett land, alltså bruttonationalprodukten (BNP) och detta definierar vår tillvaro idag. Men vill vi ha ett hållbart samhälle måste vi komma bort ifrån denna typen av tillväxt. En del pratar om nolltillväxt, vilket förmodligen inte är realistiskt som modell (Forsberg, 2009, s- 53)). Det finns många förslag om alternativa modeller (se till exempel följande artikel från forskning.se: "Ett samhälle utan ekonomisk tillväxt – funkar det?" (https://www.forskning.se/2018/08/15/ett-samhalle-utan-ekonomisk-tillvaxt-funkar-det/), men en start är kanske gröna skatter (Eriksson, 2016, s. 355) och en begränsning av handeln med aktier, derivat och valutor som uppgår till ofantligt större summor än BNP (Der Spiegel 34/2011, Märkte ausser Kontrolle).

  Referenser

  Eriksson, E. (2016). Wallraffare, Whistleblowers och Wikileaks. I:(Strömstad akademi) Barnbarnens århundrade - berättelser om en ny framtid (s. 327-360). Oslo: Novus forlag.

  Forsberg, B. (2009). Tillväxtens sista dagar - miljökamp om världsbilder (2:a uppl.). Ruin.

  I forskning.se artikeln finns följande länkar:

  Rapport om scenarierna
  ”Scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt! (slutversion, 2017): http://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.6524e7bf15dd1169a5e566/1504529340644/Bortom%20BNP-rapport%202017.pdf

  Bok
  Malmaeus, M. (2011). Ekonomi utan tillväxt. Stockholm: Cogito. http://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.4a88670a1596305e782d49/1487065277847/Ekonomi%20utan%20tillvaxt.pdf

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.