Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Instruktioner till uppgift 1: Ordlista

Instruktioner till uppgift 1: Ordlista

  Table of contents
  No headers

  Uppgift 1:1

  I denna uppgift ska du utgå ifrån innehållet i kursens första tre föreläsningar och den litteratur som rekommenderas i samband med dessa (inför seminarium 1 och 2). Välj en term, ett uttryck eller en förkortning som används och som skulle kunna vara svåra att förstå för en lekman. Skapa först en ny wikisida som du ger samma rubrik som den term du vill förklara. Se till att du står på sidan "Ordlista" när du skapar den nya sida. Skriv sedan en kort text som visar att du valt denna term (t ex "Här kommer Stina att skriva"). Gå sedan tillbaka till sidan "Ordlista" och skriv in din term där också på en ny rad. Förslagsvis lägger vi upp termerna i bokstavsordning. Skapa sist av allt en klickbar länk från ordet i ordlistan till din nya sida så att alla enkelt ser att uppslagsordet är påbörjat.

   

  Gör en kort beskrivning av din term utifrån ett hållbarhetsperspektiv (många termer kan ju användas i andra sammanhang också). Textens omfattning ska vara 1500-2000 tecken, inklusive blanksteg, referenser ej inräknade; detta motsvarar ca 1/3 A4-sida text innan referenserna. Efter texten får du gärna lägga in länkar till intressanta artiklar, filmer, radioprogram, bilder etc. för att göra din beskrivning så levande och heltäckande som möjligt. Som underlag för själva texten bör du dock använda så tillförlitliga källor som möjligt, t.ex. aktuella fackböcker, vetenskapliga artiklar eller webbsidor som är publicerade av en myndighet eller annan organisation som du bedömer som trovärdig. Särskilt när det gäller källor på internet ska du fundera över vem som ligger bakom innehållet, om det framgår vem som är författare, om någon har faktagranskat etc. Som underlag till din text ska du använda fakta från minst två olika källor. När du skriver din text ska du ange referenser både i den löpande texten och i en avslutande referenslista. Utnyttja gärna möjligheten att göra länkar från termer i din text till andra studenters uppslagssidor i ordlistan (som vi gjort här i instruktionen) så ökar sannolikheten att fler läser vidare!

   

  Observera att texten ska vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras från andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Din text ska läggas ut här i wikin senast 30 september.

   

  Uppgift 1:2

  Nu ska du förbättra minst en text som någon annan skrivit. Du kan ändra i det som redan är skrivet, lägga till och förtydliga. Det är minst lika bra att försöka göra det redan befintliga innehållet tydligare istället för att lägga till ny information. Detta arbete kan påbörjas tidigast 1 oktober och ska vara klart senast 10 oktober.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.