Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Holocen

Holocen

  Table of contents
  No headers

  Holocen är den geologiska period som började för 11 700 år sedan (Wikipedia, 2018) och är den yngsta och nuvarande tidsåldern (National Encyklopedin, 2018). Människor fick möjlihet att kunna lämna samlar- och jägarlivet och på så sätt slå sig ner i bofasta jordbrukssamhällen. Detta anses ha varit en förutsättning för vår civilisation (Fokus, 2018)

  Holocen utgörs av en stabilare varm period i jordens historia med en global medeltemperatur på + - 1 grad. Holocen utmärker sig genom att uppvisa ett stabilt jämnviktsläge. Färskvattenflödet är så gott som konstant och koncentrationen av växthusgaserna håller snäva gränser. Grundämnen som kväve-, fosfor- och kolcykler uppvisar en jämn rytm. Glaciärer, öknar, regnskogar, savanner och korallrev stabiliserar sig (Wikipedia, 2018). Antropocen är den geologisk epok som föreslås efterträda holocen och definieras av den tidsperiod under vilken mänsklig aktivitet haft en betydande inverkan på biosfären (Folke, 2013).

   

  Referenser

  Folke, Carl. (2013). Respecting Planetary Boundaries and Reconnecting to the Biosphere. In State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? (s. 19-27). Washington DC: Island Press.

  Rockström, J. (2011). OBS, ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts. Hämtat från Sveriges Radio den 28 september 2018:

  https://sverigesradio.se/sida/artike...rtikel=4835112

   

  Wikipedia. (2018). Holocen. Hämtat från Wikipedia den 28 september 2018:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Holocen

  https://www.fokus.se/2015/01/jorden-i-vara-hander/. Hämtad från Fokus den 5 oktober 2018.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.