Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Greenwashing (gröntvättning)

Greenwashing (gröntvättning)

  Table of contents
  No headers

  Begreppet myntades av en amerikansk biologistudent som under sin resa i Fiji1985 noterade att hotellet bad gästerna att rädda korallreven genom att låta bli att slänga handduken i tvätten, samtidigt som samma hotell byggde nya bungalows i den känsliga miljön. Efter sin resa myntade amerikanen ut­trycket Greenwashing – gröntvättning. En marknadsföring av en vara eller verksamhet som ska få den att framstå som mer miljövänlig än den i själva verket är, och därmed mer ­attraktiv för kunden. Exemplet med ­hotellet på Fiji visar hur man kan ta fokus från den verkliga verksamheten genom att förflytta det till en detalj som signalerar miljöhänsyn. Vi vill gärna vara miljömedvetna, men det ska vara så lättvindigt som möjligt. Det skapar i sin tur utrymme för företag att tvätta sina varor gröna.(Kärnstrand, 2017)Även  termen Hållbar kan tolkas på flera sätt och kan därmed kopplas till företag som använder Greenwashing. Fraser som hållbar design, hållbara bilar och t.o.m hållbara underkläder ofta upp i media. Det finns ett exempel där ett flygbolag försäkrade sina passagerare att all papp de använde kom från en hållbar källa, samtidigt som en annan källa informerade passagerarna om att flygbolagets insatser sparat tillräckligt mycket aluminium under 2011 för att kunna bygga tre nya flygplan. Inget av påståendena belyser dock huruvida flygbolagets verksamhet i sin helhet kan kallas hållbar i jämförelse med nutidens mått på hållbarhet. (Engelman, 2013). Begreppet Greenwash har inte några lagstadgade definitioner. Det kan istället handla om olika uttryck som fått sin definition genom debatter, diskussioner och medial rapportering. Uttrycket används globalt, och tolkningarna kan variera både mellan geografiska områden och olika tidpunkter (Redaktionen, Jordens Vänner, 2016)Jordens Vänner delar årligen ut Svenska Greenwashpriset till företag, makthavare och organisationer som framhåller sig själva eller sin verksamhet som miljövänliga på ett oärligt sätt. Arbetet sker med stöd från Konsumentverket, och den årliga prisceremonin äger rum under Almedalsveckan i Visby. Svenska Greenwashpriset 2018 gick till Centerpartiets styrelse. (Redaktionen, Jordens Vänner, 2018). 

   

  Referenser:

  Engelman, R. (2013). Worldwatch Institute, State of the World: Beyond sustainababble (Elektronisk resurs.). Hämtad från http://library.uniteddiversity.coop/...l_Possible.pdf

  Kärnstrand, M (2017). Greenwashing-en grön gråzon. Hämtad 2018-09-30 från http://www.gp.se/1.4720804

  Redaktionen, Jordens Vänner. (2016). Svenska Greenwashpriset - Sveriges minst attraktiva miljöpris. Hämtad 2018-10-01 från http://www.jordensvanner.se/svenska-...tiva-miljopris

  Redaktionen, Jordens Vänner. (2018). Vinnaren av svenska Greenwashpriset 2018. Hämtad 2010-10-01 från http://www.jordensvanner.se/2018/vin...ashpriset-2018

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Jag funderar på vad du menar med "Begreppet Greenwash har inte några lagstadgade definitioner"? Ursäkta om jag missförstår men ord får sin mening genom sin användning som så småningom dokumenteras i ordböcker som ständigt uppdateras. Greenwashing har dokumenterats av Oxford att ha använts för första gången som substantiv 1987 och som verb 1989 i en tidning.
  Enligt OED betyder Greenwash: To mislead (the public, public concern, etc.) by falsely representing a person, company, product, etc., as being environmentally responsible; (b) to misrepresent (a company, its operations, etc.) as environmentally responsible.
  Posted 08:12, 7 Oct 2018
  Sustainable kan utifrån dessa exempel definieras som "a little better for the environment than the alternative." som Robert Engelman skriver i kurslitteraturen (Engelman, R. (2013). Beyond Sustainababble. I State of the World 2013).
  Posted 08:26, 8 Oct 2018
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.