Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Biodiversitet

Biodiversitet

  Table of contents
  No headers

  Med biodiversitet, biologisk mångfald, avses variationen bland levande organismer i alla miljöer, land- och vattenmiljöer, och de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter samt mångfald av ekosystem (Nationalencyklopedin u.å.). Biologisk mångfald kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap eller något annat specifikt område. Vissa områden har naturligt en låg grad, andra en hög grad av biologisk mångfald. Till exempel har ofta varma och fuktiga områden en större biologisk mångfald än kalla och torra områden. Biologisk mångfald beskriver sammanfattat livet på jorden i sin helhet (Wikipedia, 2018). Ett exempel på hög grad av biologisk mångfald: Korallrevär oaser av sjudande liv och kan närmast beskrivas som havets regnskogar. Korallområden innehåller en enorm artrikedom. Nästan 2 miljoner arter bor på eller omkring korallrev och är beroende av att korallreven mår bra. För många arter är revet den livsnödvändiga platsen för att hitta föda eller skydd undan rovdjur och de fungerar som uppväxtområde för nära en fjärdedel av alla fiskarter (wwf, 2017). Ett annat exempel: Människor över hela världen är beroende av de tropiska skogarna. De tropiska skogarna är skattgömmor med oerhörd biologisk artrikedom. Mer än hälften av jordens arter finns i den tropiska skogarna: Regnskog, monsunskog, molnskog, lövfällande torrskog, mangrove och trädklädd savann. Dessa skogar löper runt jorden längs med ekvatorn. De är vitt skilda skogstyper, men rymmer en unik biologisk mångfald (Naturskyddsföreningen, u.å).

  Detta är en karta på vart i världen där den biologiska mångfalden är som störst. Den visar antalet olika arter per 10.000 kvadratkilometer. Vid tundran (gråbeige-färg) är det inte en så stor variation till skillnad från t.ex. Sydafrika som har en väldigt rik biologisk mångfald. Det kan bero på det kalla klimatet som råder i den norra delen av jordklotet. Syd- och nordpolen är inte kända för sitt rika växtliv, vilket innebär en mindre variation. Den röda färgen markerar de platser mångfalden är som mest varierad. Dessa biom är för det mesta regnskog. Det är även på dessa platser där klimatet är varmare, men inte torrt. Torra områden som öken betecknas med en gul färg. Där är mångfalden snäppet mer varierad än vad den är vid polerna (Barthlott W., Mutke J., Rafiqpoor D., Kier G. & Kreft H., 2005).

   

  REFERENLISTA:

   

  Barthlott W., Mutke J., Rafiqpoor D., Kier G. & Kreft H. (2005), Global centers of vascular plant diversity. Nova Acta Leopoldina NF 92, Nr. 342, 61–83 (2005)

   

  Biologisk mångfald (2018, 30 september) hämtad 2018-09-30 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologisk_mångfald

   

  Korallrev (2017, 11 december) hämtad 2018-09-30 från http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1572749-korallrev

   

  Nationalencyklopedin, Riokonferensen.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riokonferensen (hämtad 2018-09-30) 

   

  Naturskyddsföreningen (2014, 16 december) hämtad 2018-09-30 från

  https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regnskog-mangrove-savann-nodvandiga-tusentals-urfolk?gclid=EAIaIQobChMIyaWqs7zg3QIVh6iaCh0wNgtmEAAYASAAEgIDYvD_BwE

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.