Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Antropocen

Antropocen

  Table of contents
  No headers

  De 11 700 senaste åren i jordens historia, från slutet av senaste istiden (Holocen, 2018), har erbjudit särskilt stabila miljö- och klimatmässiga förhållanden på jorden vilket inneburit goda förutsättningar för människans utveckling av samhällen (Folke, 2013). Denna geologiska epok kallas holocen och är officiellt sett den geologiska epok vi för närvarande lever i (Arias-Maldonado, 2015). Geologiska epoker brukar vanligtvis sträcka sig över tusentals år men det diskuteras huruvida vi är på väg att, eller redan har lämnat epoken holocen på grund av de omfattande förändringar som skett i biosfären de senaste århundraden (Ibid, 2013). Antropocen är den geologisk epok som föreslås efterträda holocen och definieras av den tidsperiod under vilken mänsklig aktivitet haft en betydande inverkan på biosfären (Folke, 2013). Det är också under antropocen som de stora miljömässiga utmaningar som människan orsakat uppstått, och då de stora accelerationerna (The Great Accelerations) har blivit tydliga (Ibid, 2013).

  Bryanmackinnon, Anthropocene-GreatAccelerationEarthSystemTrends-1750-2010, CC BY-SA 4.0

   

  Referenser

  Arias-Maldonado, Manuel. (2015). Environment and Society: Socionatural Relations in the Anthropocene. Springer.

  Folke, Carl. (2013). Respecting Planetary Boundaries and Reconnecting to the Biosphere. In State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? (s. 19-27). Washington DC: Island Press.

  Holocen. (2018, 20 juli). I Wikipedia. Hämtad 2018-09-18, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Holocen

   

  Bildreferens:

  Bryanmackinnon, Anthropocene-GreatAccelerationEarthSystemTrends-1750-2010, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Acceleration#/media/File:Anthropocene-GreatAccelerationEarthSystemTrends-1750-2010.png

  Files (2)

  Comments (0)

  You must login to post a comment.