Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Antifragilt

Antifragilt

  Table of contents
  No headers

  Antifragilt  - eng Antifragile

  Begreppet är myntat av Professor Nassim Nicholas Taleb i boken ”Antifragile: Things That Gain From Disorder” (2012) . På svenska: ”Antifragilitet: om sådant som gynnas av oordning” (ISBN 978918653698). N N Taleb har skrivit en rad böcker på teman som slumpen och oordning. (Wikipedia 27 september 2018)

  Med antifragilitet menar N N Taleb en egenskap hos ett system som ökar sin förmåga, motståndskraft eller robusthet som resultat av negativa störningar/stressorer. Antifragilitet skiljer sig från orden robusthet (motstånd mot misslyckande) och resiliens (förmågan att återhämta sig från misslyckande) genom sin förmåga att växa av misslyckanden och störningar.

  Här nedan mina egna tolkningar:

  Att något är antifragilt eller har egenskapen antifragil kan betyda att systemet eller personen påverkas av oförutsedda (negativa) störningar som stärker systemet eller personen. Ett exempel kan vara människokroppens immunsystem som utsätts för störningar vid vaccinering som då lär sig stå emot sjukdomar. Det kan också vara ett samhälle där kollektivtrafiken störs av massiva elavbrott eller snökaos vilket gör att  grannar börjar prata med varandra och börjar organisera samåkning till jobbet. Ett annat exempel kan vara sommaren 2018 då det var vattenbrist i stora delar av landet vilket gjorde att bönder och andra hjälptes åt att hitta lösningar. Att ett system blir mer antifragilt som ett led i en anpassning till nya situationer som kan betraktas som negativa ger ett starkare system.

   

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Jag funderar på de svenska förklaringar till robusthet (motstånd mot misslyckande) och resiliens (förmågan att återhämta sig från misslyckande). Jag har aldrig tänkte in "misslyckande" någonstans - tvärtom.
  Någonting som är robust är någonting som fungerar trots att det finns utmaningar. Här tänker jag hur kameler är "byggda" för att fungera långa perioder utan tillgång till vatten i jämförelse med andra djur. Resiliens tror jag syftar till ett system- eller varelses förmåga att möta utmaningar genom att ändra sig (adapt). Här tänker jag att bakterier är ett utmärkt exempel på detta. Antifragilt (Antifragile), om jag förstår rätt, syftar till någonting mer. Här tänker jag faktiskt på vissa politiska partier. Medan vissa partier står emot kritik (they are robust) och andra ändrar sig eller anpassar sig för överlevnad (they are resilient), vissa politiska partier trivs bäst vid kris, kaos, problem och motstånd (are antifragile). Vad jag förstår kommer terminologin från systemutveckling av dataprogram.
  Posted 13:43, 2 Oct 2018
  Life in abundance? calling something anti one places a negation where as as I understand Sustainable is holistic idea something where its inclusive not the opposite. Once again am thinking more on the philosophical aspect of the word.
  Posted 06:04, 23 Oct 2018
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.