Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 - VT14 > Grupp j - Cancer

Grupp j - Cancer

   

  Uppgift: Att beskriva sjukdomen utifrån ett fysiologiskt perspektiv.

   

  Vad orsakar cancer?

  Kroppen är uppbyggd av celler, dessa celler delar sig och skapar en exakt kopia av sig själv. Detta sker eftersom att kroppen ska kunna leva vidare. Efter en cell har delats sig dör den gamla cellen. 

  Ibland uppstår en skada på cellen som den inte själv kan reparera. Detta i sin tur kan göra att celldelningen sker okontrollerat. Det bildas nya celler men de gamla dör inte utan lever kvar. Dessa celler bildar då en tumör som i vissa fall kan bli en cancertumör. Dock kan cancer uppstå utan att en tumör uppstår. ett exempel på detta är leukemi som är canser i blodet.

   

  Cancer kan uppstå i så gott som alla delar av kroppen. Livsstilen kan förbygga risken för cancer. Den kan också göra att risken ökar. Exempel på sådant som kan förebygga risken cancer är att avstå från alkohol och tobak och att äta nyttigt och reregelbundet och att motionera.  S

  Cancersjukdomarna brukar delas upp i olika stadier. Första stadiet, dysplasi: Cellerna börjar okontrollerat föröka sig. Cellen börjar förändras utseendemässigt och tappar sin ursprungliga funktion. Detta kan upptäckas med hjälp av cellprov eller vävnadsprov. Detta kan ibland avstanna av sig själv. Andra stadiet, cancer in situ: Nu kallas cellerna för cancerceller eftersom de har så pass förändrade egenskaper. De växer fortfarande på ett och samma ställe och kan inte tränga in i kringliggande vävnader. Tredje fasen, invasiv cancer: Nu har cancercellerna börjat röra på sig och kan tränga in i kringliggande vävnader och organ. Fjärde fasen, metastaserande cancer: Cancercellerna kan nu ta sig ut i blodkärl och lymfkörtlar för att på så vis ta sig runt till kroppens andra delar. (http://www.1177.se)

   

  Vilka är symptomen?

  Cancer är en sjukdom som kan ge många olika symtom. Symtom som ofta kan blandas ihop eller kopplas ihop med andra sjukdomar som inte är cancer. Exempel på symtom som kan vara cancer är knölar i bröst, testiklar, hals. Annan symtom på cancer är blödningar från ändtarm, i urinen eller blodiga upphostningar utan känd orsak. Födelsemärken som ändrar färg, börjar växa och förändras. Viktnedgång. Cancer kan också göra att nervsystemet störs, symtom på detta är fumlighet, känselrubbningar, synrubbningar.

  Kroppen kan också vara drabbad av cancer utan att någon symtom alls uppstår.

  Anledningen till kan känna av cancer är att cellerna bildar en knöl som tillslut stör organets funktion och det gör att vi känner smärta där cancertumören sitter.

  Det kan ibland dröja lång tid innan cancer upptäcks, detta beror på att cancer ofta utvecklas mycket sakta. Därför kan det ta upp till 20 år från att den första trasiga cellen bildats tills en tumör kan upptäckas. (http://www.cancerfonden.se)

  Vilka organsystem påverkas

  Ett organsystem är när två eller fler av kroppens organ sammarbetar mot en gemensam uppgift. Några exempel på organsystem är; 

  Cancer är egentligen många olika sjukdomar som alla bildas på samma sätt (mutationer i celldelningen). Vår kropp är uppbyggd av celler och därför kan de här mutationerna slå till var som helst. I vårt blod, skelett, hud, könsorgan, lungor, hjärna, muskler mm. Detta gör att cancer kan påverka många olika kroppsorgan beroende på var i kroppen som cancercellerna bildas. Vid t.ex. blodcancer (leukemi) är det cirkulationssystemet som drabbas och vid lungcancer är det respirationssystemet som drabbas. Eftersom att cancer kan sprida sig via dottertumörer så kan flera organsystem drabbas samtidigt. Ett organsystem som drabbas hårt vid cellgifter som behandling av cancer är integumentsystemet. Detta leder bland annat till att patienterna som behandlas med cellgifter tappar sitt hår.  (http://www.1177.se)

   

  Hur påverkar sjukdomen (cancer) kroppen?

   

  En cancer drabbad kropp påverkas mycket, inte minst av behandlingen. En behandling som är vanligast vid cancer är cytostatikabehandling, denna behandling innebär att det sprutas in gift i kroppen för att döda cancercellerna och på så sätt stoppa dess delning.

  Det som händer med kroppen vid en sådan behandling mot cancer är att patienter tappar hår. Anledningen till detta är att giftet i en cytostatikabehandling förstörs celldelningen i hårsäckarna. Och Redan efter 2 veckor med denna behandling börjar håret falla av.

   

  Andra sätt som kroppen påverkas på är; Aptitförsämring, detta för att cytostatikabehandlingen försämrar smaklökarna och aptiten försvinner. Illamående och kräkningar,  Viktnedgång,

  och anemi (blodbrist). Detta beror på att de röda blodcellernas uppgift att transportera syre till våra olika organ i kroppen blir försämrad. När patienter går på cytostatikabehandling förstörs blodcellerna som i sin tur leder till att det blir en blodbrist i kroppen. Patienten blir blek, trött och orkeslös. Vid anemi ska blodtransfusion sättas in. Något mer som minskar är de vita blodcellerna. Patienterna är känsliga för infektioner. En förkylning kan leda till att patienten får kraftiga infektioner i kroppen.

   

  Vid strålbehandling gäller samma biverkningar för cytostatika behandlingen. Strålbehandling ger man för att förstärka behandlingen av cancer som inte är fullt utvecklad.

   

  Medicinsk grundkurs (2009 s.58-62).  

   

  Hur kan sjukdomen (cancer) behandlas?

   

   

  Olika typer av behandlingar kan användas för att behandla cancer: kirurgi, cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonbehandling.

  Ibland är en typ av behandling är nödvändig. I andra fall är en kombination av behandlingar användbara för att bättre kontrollera sjukdomen.  Syftet är att komplettera handlingen av operationen och att öka dess effektivitet. 

  Valet av behandling beror på varje persons medicinska tillstånd och typ av cancer och i vilket skede av sjukdomen (http://www.karolinska.se).

   

  • Cytostatikabehandling som är känd också som cellgifter bland folk, används för förstörelsen av cellers snabba tillväxt och bromsar celldelningar. Man använder den också för att förhindra återkomsten av cancer. Ibland kan cytostatika vara den enda behandling.
   ​Det finns olika sätt att behandlas med Cytostatika t ex:
   En injektion eller som dropp.
   - Tabletter eller kapslar.(http://www.cancerfonden.se).
   ​Olika ämnen används vid cytostatikabehandling. Nackdelen med denna behandling är att den påverkar hela kroppen, vilket betyder att den filtrerar inte mellan cancerceller eller normala celler (http://www.novartis.se)Därför är obehagliga biverkningar en del av cytostatikabehandlingen, men det har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Många biverkningar kan antingen förhindras eller kontrollerades idag. De vanligaste biverkningar är trötthet, håravfall, illamående, dålig aptit, blodbrist, infektionskänslighet och blödning (http://www.cancerfonden.se).

  • Hormonbehandling fungerar genom att förändra utsöndringen av hormoner eller genom att blockera effekten av dessa hormoner. Man kan båda förbättra överlevnaden och lätta symtom. Ibland kombineras denna behandlingen med andra typer av behandlingar. Hormoner hjälper vissa typer av cancerceller att växa  t ex bröst-, äggstocks- och livmodercancer hos kvinnor och prostata- och testikelcancer hos män ( Bengtsson, Setterberg 2003 s. 67).
   ​Biverkningar kan inträffa vid hormonbehandling, men det kan variera beroende på den typ av hormonbehandling som ges. De vanligaste biverkningar är svettningar och värmevallningar, benskörhet och minskad lust för sex (http://www.karolinska.se).

  • Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingarna för cancer, antingen själv eller tillsammans med andra former av behandlingar (http://www.1177.se). 

   Denna behandling använder hög strålning för att döda cancerceller genom att skada deras DNA. och anses vara ett botemedel mot cancer eller godartade sjukdomar, hindra återfall eller lindring av sina symtomer.
   Strålbehandling kan orsaka olika biverkningar, beroende på vilken del av kroppen som skall behandlas. Här kommer de vanligaste biverkningar:
   -  torr, röd och kliande hud
   -  torr och känslig slemhinna i munnen
   -  hosta och andfåddhet
   -  illamående
   -  mag- tarmbesvär
   -  minskad aptit
   -  trötthet (http://www.karolinska.se).

  • Stamcellstransplantation är en behandling för att försöka bota vissa typer av cancer som leukemi och lymfom.  Man behandlas först med cytostatika eller  strålning för att avlägsna så många sjuka celler som möjligt ur kroppen, därefter  använder man stamcellstransplantation för att överföra friska stamceller i kroppen för att stimulera ny benmärgs tillväxt (http://www.1177.se).
   En stamcellstransplantation kan vara autologa, vilket innebär att stamceller kommer från patientens egen kropp, eller kan vara allogena, vilket innebär att stamcellerna kommer från en donator (http://www.cancerfonden.se).
  • Operation är den äldsta och en av de vanligaste behandlingarna för cancer. Kan vara den enda behandling som behövs för ungefär hälften av cancerpatienter. Det finns olika typ av kirurgi:

          1 - Preventiv kirurgi.

          2 - Diagnostisk kirurgi.

          3 - Kurativ kirurgi.

          4 - Rekonstruktiv kirurgi.

          5 - Palliativ kirurgi (http://www.cancerfonden.se).

   

   

  Källhänvisningar:

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.