Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 - VT14 > Grupp i - Cancer

Grupp i - Cancer

  Table of contents
  No headers

   

  Cancer- ur ett evolutionärt, historiskt och globalt perspektiv.

   

  Cancer är en gammal sjukdom, både bland människor, djur och växter. Forskare har till och med hittat dinosaurier med skelettcancer (Vårdguiden, 2013). En annan grupp forskare har undersökt hundratals mumier för att se om människor på den tiden drabbades av cancer. Av de flera hundra mumierna var det en av dem som visade tecken på cancer. Så visst fanns cancer förr, men inte alls i samma omfattning som nu (Världens historia, 2011). Även etnoarkeologisk forskning (forskning om existerande ursprungsbefolkningar för att förstå arkeologiska fynd) har funnit detsamma; cancer fanns i stort sett inte i de tidiga befolkningarna (Nationalencyklopedin, 2014). På papyrusrullar från 2500 f Kr har den egyptiske läkaren Imhotep dokumenterat kvinnor med kalla knölar i bröstet. För det här tillståndet hade han ingen behandling, men för andra sjukdomar finns väl beskrivet hur det ska behandlas. 500 F Kr beskrev historikern Herodotus hur drottning Atossa av Persien fick cancer i bröstet. Drottningen fick bröstet bortskuret och överlevde på det viset cancern (Hall, von, 2008). Förutom dessa äldre dokumentationer av cancer finns det inte så många andra.Vid den här tiden fick cancer det namn som traditionellt använts: kräfta. Cancer har kallats kräfta på grund av att de hårda tumörerna omgivna av svullna blodkärl liknade just kräftor. Undersökningar visar också att på 1700-talet, i samband med industrialiseringen, började sjukdomen bli vanligare. Forskarna som genomförde studien har genom detta blivit övertygade om att vår moderna livsstil och de föroreningar den medför är en stor orsak till ökningen av cancer. De senaste 150 åren har det skett en stor teknisk utveckling i världen. Med den har det kommit nya kemiska ämnen som människan aldrig förr mött. Vissa av de syntetiska ämnena (t.ex. dioxiner, benzen och klorider) är numera bevisligen cancerframkallande. Människor som blir högexponerade för sådana ämnen får i större utsträckning cancer än de som möter dem mer sällan. Våra kroppar har ännu inte lärt sig att skydda sig från dessa ämnen, då de är så nya i vår miljö (Casás- Selves och DrGregori, 2013).

  Fallen av diagnostiserad cancer i Sverige har ökat konstant de senaste 30- 40 åren (cancerrapporten 2009). År 2011 ställdes ca 58 000 cancerdiagnoser i Sverige, och enligt resultaten som presenteras av cancerrapport 2013 ökar diagnoserna med i genomsnitt 1,7 procent per år. 

  WHO presenterar luftföroreningar som vi människor andas in som en bidragande orsak till att människor utvecklar lungcancer. För att minska cancerfallen rekommenderar de att vi måste minska luftföroreningarna omedelbart.  Rapport 2001:2 från miljömedicinska enheten visar att luftföroreningarna som kommit med den ökade trafiken är en av flera bidragande orsaker till att cancerdiagnoserna har ökat. Andra orsaker till ökad risk för att få cancer har Christel Häggström på Umeås universitet behandlat i en avhandling.  Hon visar att övervikt, högt blodtryck, samt höga värden av blodsocker och blodfetter är riskfaktorer för njur- och urinblåsecancer hos både män och kvinnor, samt för prostatacancerdöd hos män. Stocks. F, Lindahl. B & Stattin. P har även de fått resultat som visar att bland annat högt blodtryck och fetma ökar risken för cancer. Deras studie visar även att det individuella valet av livsstil har betydelse för risken av cancer, samt olika länders livsförhållanden.

  I utvecklingslandet Azerbajdzjan är synen på cancer och cancervård mycket annorlunda jämfört med den synen som finns i västvärlden. Många personer som jobbat på olika sorters fabriker på mitten av 1950-talet, utan tillröcklig skyddsutrustning, har inte vetat vad de utsatt sig för. Cancervården är i princip obefintlig. I landet är ett cancerbesked lika med en dödsdom, därför väljer läkarna att inte berätta för patienterna att de har cancer. Istället fokuserar läkarna på att tala om för patienterna att de kommer att bli bättre, ger några smärtstillande pillar och skickar hem dem (Rådström, 2012). 

  Världshälsoorganisationen skriver att utvecklingländer saknar resurser till att först och främst diagnostisera och behandla cancer, men också till att förebygga cancer. På grund av detta är tre-fjärdedelar av alla cancerrelaterade dödsfall i världen i utvecklingsländer. Ett stort problem är också att cancern är så långt gången nör den upptäcks att det enda alternativet som finns kvar är palliativ vård. Många utvecklingsländer är helt utan bland annat strålningsutrustning, detta medför att även om de upptäcker cancern i tid, finns det inget de kan göra åt den. Dessutom, om det skulle komma in utrustning, finns det ingen personal att ta hand om detta. Det är stor brist på onkologer, tekniker och cancerspecialister i många utvecklingsländer (Riemer & Chan, 2010). 

   

   

  Källor:

  Cancerfondensrapport (2009) red. Micke Jaresand tryck: Infodata Direct AB


  http://www.cancerfonden.se/Global/Do...porten2009.pdf

  Cancerfondensrapport (2013) red. Micke Jaresand tryck: Infodata Direct AB

   
http://www.cancerfonden.se/Documents..._statistik.pdf

  Casás-Selves and DeGregori (2011), How cancer shapes evolution, and how evolution shapes cancer, University of Colorado School of Medicine

  (http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/biochemistry/Research/researchlabs/DeGregoriLab/Documents/Casas-Selves-DeGregori_finalversionEVOO.pdf)

  Hall von (2008), Svenska Dagbladet

   (http://www.svd.se/kultur/understreck...om_6382636.svd),

  Häggström, Christel.  (2013) Metabolic factors and risk of prostate, kidney, and bladder canser. Umeå: Umeå universitet


  http://umu.diva-portal.org/smash/rec...d=diva2:678047

  International Agency for research on Cancer (2013) press release n 221. WHO


  http://www.iarc.fr/en/media-centre/p...fs/pr221_E.pdf

  Nationalencyklopedin (2014) Nationalencyklopedin

  (https://www.ne.se/rep/etnoarkeologi-...ett-bättre-liv),

  Riemer, V. & Chan, M. (2010). Improving cancer control in developing countries. WHO podcast

  (http://www.who.int/mediacentre/multimedia/podcasts/2010/cancer_20101019/en/

  Rådström. J. (2012). I Azerbajdzjan är cancer en dödsdom. Rädda Liver nr. 4.

  
(http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Artikelarkiv/Ovrigt/I-Azerbajdzjan-ar-cancer-en-dodsdom/

  Staxler. L, Järup, L & Bellander. T (2001) Hälsoeffekter av luftföroreningar, en kunskapssammanställning inriktad på vägtrafiken i tätorter. Stockholm: Miljömedicinska enheten


  http://www.slso.sll.se/upload/CAMM/MME2001_2.pdf 

  Stocks. F, Lindahl. B & Stattin. P (2007) Hälsosam livsstil tycks minska risken för cancer Nytt stöd för hypotesen att övervikt och högt blodsocker ökar cancerrisken. Läkartidningen nr 51 

  http://ww2.lakartidningen.se/store/a...s3867_3870.pdf

  Vårdguiden
  www.1177.se

  Världens historia (2011),
  (http://varldenshistoria.se/medicin/forntidens-maenniskor-drabbades-inte-av-cancer),

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.