Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 - VT14 > Grupp d - Diabetes > Ny sida

Ny sida

  Uppgift: Att beskriva sjukdomen utifrån ett fysiologiskt perspektiv.

  För att lägga in ny text:  Tryck på Edit page uppe till vänster, skriv in din text och tryck på spara.

   

  Diabetes, som förr kallades sockersjuka, är ett samlingsnamn för några olika sjukdomar som har det gemensamt att kroppens förmåga att förbränna socker försämras. Detta leder till energibrist och till att det blir för hög koncentration av socker i blodet och i kroppens vätskor, vilket leder till diverse symtom och är skadligt för kroppen.Kroppen är som en förbränningsmotor. Det finns ett luftintag (luftvägar, lungor) och tillsammans med luftens syre förbränner kroppen socker, på samma sätt som en bensinmotor förbränner bensin. Stryps luftintaget dör kroppen (motorn stannar) mycket snabbt då hjärnan (centraldatorn) inte klarar sig mer än ett fåtal minuter utan energi. På samma sätt dör kroppen (stannar motorn) om socker inte kommer in i cellerna. För att socker ska komma in i cellerna krävs ett hormon som kallas insulin. Vid diabetes är det total eller relativ brist på insulin.

  http://www.barndiabetesfonden.se/Om-...d-ar-diabetes/

   

  Vad orsakar sjukdomen?

  Lotta: Gemensamt för de olika diabetessjukdomarna är att kroppen inte kan kontrollera sockerhalten i blodet på grund av brist på insulin. Orsakerna till denna brist är antingen att kroppen producerar för lite insulin eller att effekten av insulinet i kroppens vävnader är försämrad, så kallad insulinresistens.

  https://www.ne.se/rep/diabetes-livsstilssjukdomen

  Graviditetsdiabetes: En grupp kvinnor utvecklar under graviditeten en nedsatt glukostolerans med förhöjda blodsockervärden, så kallad graviditetsdiabetes. Om det visar sig att du har graviditetsdiabetes ges kostbehandling och vanligen även insulin. Kvinnor som har haft normalt blodsocker före och efter graviditeten men som har haft graviddiabetes löper en ökad risk att få diabetes senare i livet.

  http://diabetes.se/sv/Diabetes/Sa-pa...n-av-diabetes/

   

  Sjukdomen kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Till exempel kan övervikt, högt blodtryck, rökning, graviditetsdiabetes och stress öka risken för att få sjukdomen.

  http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-o...typ-2/?ar=True

   

  Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig kan den livsstil man har påverka risken att få den.

  Allt för mycket och onyttig mat kombinerat med brist på motion gör många människor överviktiga, vilket ökar risken för insulinresistens och typ 2-diabetes.

  Om man är utsatt för stress, höga krav och samtidigt har liten möjlighet att själv påverka sin situation ökar mängden av stresshormonet kortisol i blodet. Ute i vävnaderna omvandlas det till kortison som ökar bukfetma och minskar insulinkänsligheten i musklerna. Just bukfetma är mer skadligt än till exempel fett runt höfterna. Väger du mer än du mår bra av? Testa här!

  Rökning ökar också risken att få diabetes.

  http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-o...typ-2/?ar=True

   

  När maten spjälkas och näringsämnen tas upp av blodet, hjälper insulinet till att föra glukos (socker) från blodet in i cellerna där det används för att producera den energi som behövs för att kroppen ska fungera normalt. Insulin är mycket viktigt. Utan insulin stannar glukos kvar i blodet, ansamlas och leder till hyperglykemi. (www.bd.com)

   

   

  Vilka organsystem är inblandade?

  Diabetes är en av de sjukdomar som ingår i matspjälkningssytemet, ämnesomsättningen men sjukdomens förlopp gör att även cirkulationssystemet, nervsystemet, rörelsesystemet och synen blandas in.

  Lotta: Typ 1-diabetes beror på att betacellerna som finns i de s.k. Langerhanska öarna i bukspottkörteln har angripits av kroppens eget immunförsvar och förstörts. Då kan kroppen inte längre tillverka sitt eget insulin

  www.1177.se

  http://www.ne.se/sok?q=diabetes

   

  Om man har diabetes har man för mycket socker i blodet. Dels på grund av att bukspottkörtelns insulinproduktion inte fungerar som den ska, dels på grund av att levern läcker ut för mycket socker i blodet. Därför har diabetes tidigare kallats sockersjuka. http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-o...typ-2/?ar=True

   

  Hur påverkar sjukdomen kroppen?

  Diabetes påverkar kroppen på olika sätt och komplikationer kan uppstå med åren oavsett vilken diabetes typ man har.

  Komplikationer uppstår vanligen när man har haft diabetes under många år då sjukdomen framförallt påverkar blodkärl och nerver negativt. 

  http://diabetes.se/sv/Diabetes/Sa-pa...n-av-diabetes/

  Fötter: Nervskada är den vanligaste komplikationen på fötterna. Störst betydelse för uppkomst av nervskada har blodsockerkontrollen och hur länge man haft sjukdomen

  Förändringar i de små och stora blodkärlen, åderförkalkning ökar risken för kärlskada med nedsatt cirkulation i ben och fötter. Fötterna bör undersökas minst en gång per år av läkare, 

  Hjärta & kärl: Risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd vid diabetes, såväl vid typ 1 och typ 2-diabetes.Den vanligaste kärlkomplikationen är hjärtinfarkt, men även stroke, kärlkramp och nedsatt cirkulation i benen är vanligare hos personer med diabetes.

  Leder: Människor med diabetes har lättare än andra att få besvär med smärta och stelhet. Orsaken är att bindväven runt leder och senor "angrips" av sockret.

  Nervsystem: Den vanligaste nervskadan är nedsatt känsel i underben och fötter, vilket kan leda till skavsår och andra småsår utan att man själv märker det.

  Detta kallas för Polyneuropati och kan också visa sig genom att fötterna domnar och det sticker och bränner i dem. Händerna och fötterna känns svagare och kraftlösa. Huden torkar och spricker och man kan få en sämre balans.

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...-flera-nerver/  

  Njurar: Njurpåverkan vid diabetes kallas nefropati och uppstår när blodsockret har varit förhöjt under lång tid.

  Det innebär att njurarnas små blodkärl har tagit skada och att proteiner läcker ut i urinen. Handlar det om små mängder kan det läka ut om man får ett bra blodsocker värde men förvärras det kan det leda till njursvikt.

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...-flera-nerver/

  Tänder: Tandlossning, parodontit, karies och muntorrhet är vanligare hos personer med diabetes.

  Ögon: Regelbunden ögonkontroll med ögonbottenfotografering, är nödvändig eftersom ögonförändringar kommer smygande. Förändringarna sker i ögats näthinna och benämns som retinopati. Retinopati innebär att de små blodkärlen i näthinnan förändras och förtjockas.

  Syraförgiftning: Om blodsockret är högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen är det tecken på akut insulinbrist och risken är mycket stor att man utvecklar ketoacidos med risk för ett diabetescoma

  http://diabetes.se/sv/Diabetes/Sa-pa...n-av-diabetes/

   

   

   

  Lotta: In addition to the symptoms, diabetes can cause long term damage to our body. The long term damage is commonly referred to as diabetic complications.

  http://www.diabetes.co.uk/how-does-diabetes-affect-the-body.html

   

   

  Vilka är symptomen?

  Om socker inte kommer in i cellerna och förbränns så blir det brist på energi. Då blir kroppen/man trött. Hjärnan får också brist på energi vilket ger trötthet, irritation, man är sig inte lik. Om socker inte förbränns ökar sockerkoncentrationen i blodet, och vid viss förhöjd koncentration så rinner socker ut i urinen via njurarna (inget fel på njurarna). Socker drar med sig vatten och därför ökar urinmängderna.

  http://www.barndiabetesfonden.se/Om-...d-ar-diabetes/

   

  Om man får typ 2-diabetes är det vanligt att man  (Lotta)

  Edit section

  • är trött både fysiskt och psykiskt
  • blir mer törstig
  • kissar oftare.

  Man kan också få klåda i underlivet och börja se dimmigt. Symtomen kommer ofta långsamt, men ibland får man inga symtom alls och då är det svårare att upptäcka sjukdomen.

   

   
  • behöver kissa ofta och mycket
  • blir väldigt törstig
  • är ovanligt trött
  • mår illa
  • har ont i magen
  • luktar aceton ur munnen
  • ser suddigt
  • snabbt går ner i vikt.

  www.1177.se

   

  När man får typ 2-diabetes kan symtomen vara olika svåra. Många vet inte om att de har sjukdomen eftersom man ofta inte har några symtom alls.

  Ett vanligt symtom är att man blir trött, både mentalt och i kroppen. Ett annat symtom är att man blir törstigare och kissar mer. Det beror på att socker läcker över till urinen när det når en viss mängd i blodet. Socker suger upp vatten från kroppen och mängden urin ökar, vilket även ökar törsten. Andra symtom kan vara klåda i underlivet och dimsyn.

  http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-o...typ-2/?ar=True

   

   

  Hur kan sjukdomen behandlas?
   
   
  Lotta:

  Behandling vid typ 2 – diabetes

  I första hand går behandlingen ut på att förändra sin livsstil genom regelbunden motion och bra matvanor.

  Tablettbehandling vid typ 2-diabetes

  När livsstilsförändring inte räcker till för att sänka blodsockret tillräckligt prövar man med olika former av tabletter.

  Insulinbehandling vid typ 2- diabetes

  Edit section

  Den vanligaste anledningen till att personer med typ 2- diabetes behöver insulinbehandling är att tabletterna inte ger tillräcklig effekt

  Insulinbehandling vid typ 1- diabetes

  Edit section

  Den som har typ 1-diabetes har ingen eller nästan ingen egen insulinproduktion och måste därför få insulininjektioner för att överleva.

  Insulin är ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Ett livsviktigt hormon för att reglera energiomsättning för födoämnena kolhydrater, fett och protein.

  http://diabetes.se/sv/Diabetes/Om-di...dlingsmetoder/

  Det är viktigt att hålla koll på blodsockervivån. Den ska helst ligga i närheten av en frisk persons nivå 5-7 mmol/l (millimol per liter)

  Att äta mat som är bra för alla, eventuellt med en lägre nivå av kolhydrater och att sprida ut dem till flera mål under dagen är ett sätt att hålla nere blodsockernivån. Regelbundna måltider och att sprida ur dem jämnt över dagen är också bra.

  Att motionera är bra men man ska vara uppmärksam på blodsockernivån dätför att kroppen kan till en viss del transportea ut socker till cellerna genom blodet när man motionerar och detta kan leda till en sänkning av blodsockernivån.

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...iabetes-typ-1/

   

  Genombrott för nytt sätt att behandla diabetes

  2012-09-27

  Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes. Åke Sjöholm, överläkare i diabetologi vid Södersjukhuset, är en av forskarna bakom upptäckten.

  Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes. Metoden går ut att blockera signaleringen av proteinet VEGF-B, vilket förhindrar att fett lagras på ”fel” platser i kroppen så som muskler och hjärta. I stället transporteras fettet till mindre skadliga platser – och som en följd klarar cellerna åter av att reagera på insulin. I försök på möss och råttor har forskarna nu lyckats bota eller förhindra uppkomst av typ 2-diabetes. Åke Sjöholm, överläkare i diabetologi vid Södersjukhuset, är en av forskarna bakom upptäckten.

  Läs mer: Pressmeddelande på ki.se

  http://www.sodersjukhuset.se/Om-SOS/...ndla-diabetes/

   

   

  MODY

  Maturity Onset of Diabetes in the Young, innebär således att en vuxendiabetesliknande form av diabetes drabbar barn. Det har visat sig bero på s.k. mutationer (förändringar) i de gener som har att göra med insulinets effekt eller förmågan att transportera in socker i cellerna. Om man misstänker MODY bör utredning göras, då de barn med vissa former av MODY faktiskt klarar sig väl så bra på tablettbehandling som insulintillförsel.

  http://www.barndiabetesfonden.se/Om-...tes-finns-det/

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.