Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 - VT14 > Grupp b - Fetma

Grupp b - Fetma

  Table of contents
  No headers

  Vad orsakar fetma?

  1.Arvsanlag och för lite rörelse: Övervikt och fetma beror på att man äter mer än man gör av med, vilket betyder att kroppen lagrar de proteiner, kolhydrater och fetter som den inte använder direkt. Människor är olika, vissa har lättare att lagra överskottet som kroppsfett. Det kan vara ärftligt, alltså barn med överviktiga föräldrar har lättare att gå upp i vikt och därför är det viktigt för familjer som har överviktiga barn att ändra sina ohälsosamma kost- och motionsvanor då blir det lättare för deras barn att gå ner i vikt. TV, TV spel och dator har blivit barnvakter och barnpassare med tiden.

  2. Matvanor: Färdiga och lätt lagade rätter, små pizzor och yoghurt som är kaloririka, godis och chips... alltså onyttigt mat, men även nyttigare mat men för stora portionsstorlekar. Det räcker med ett litet kex om dagen i fem år för att vi ska bli överviktiga.

  3. Andra anledningar: Fetma kan vara ett tecken eller ett symptom på en annan sjukdom. Det handlar om arv, utbildningsgrad samt psykologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.

  Vilka är symtomen?

  Fetma är en sjukdom som kan leda till mängder av följdsjukdomar vilket brukar vara ett vanligt symtom, det är därför viktigt att man är uppmärksam om symtom för sjukdomen fetma för att så fort som möjligt kunna förändra tillståndet. Fetma innebär att man är överviktig för att man t.ex. äter mycket och förbränner extremt lite. En överviktig människa som utvecklar fetma kan upptäcka detta t.ex. genom sitt kroppsfett eller via psykiska problem. Att vara överviktig brukar leda till att man får psykiska problem som t.ex. depression och ångest men detta sägs gå över när man får en normal kroppsvikt igen. Andra symtom är att man vidare utvecklar ytterligare sjukdomar som t.ex. Astma och hjärt- och kärlsjukdomar osv. Förutom psykiska problem brukar även diabetes (typ 2), hög blodtryck, sömnbesvär och infertilitet etc. vara symtom till sjukdomen fetma. Man kan fastställa att någon lider av fetma genom att mäta midjemått, höftkvoten och BMI på en individ. Sjukvårdsrådgivningen skriver att för varje centimeter som midjemåttet ökar ju sjukare blir man oavsett hur lång man är (gäller vuxna människor) och är midjan större än höften är det en stor faktor till hjärt- och kärlsjukdom. Genom att mäta längd i förhållande till vikt kan man få ut ett BMI som visar olika mått som avgör om man är normalviktig eller om man lider av fetma. När man uppsöker sjukhus för att ta reda om man lider av fetma/övervikt brukar läkare starta med ett blodprov där man testar blodtryck, blodsocker och blodfetter som brukar vara avgörande för fetma.

  Hur påverkar sjukdomen (fetma) kroppen?

  Kroppen påverkas på flera sätt negativt av fetma. En forskning som har gjorts av Anna Dahl visar att de som lider av fetma har en ökad risk att drabbas av både demens och Alzheimers. Hur det kan bli på det här sättet finns det flera förklaringar på. En förklaring kan dels vara att på grund av övervikten minskar blodcirkulationen i hjärnan vilket leder till att hjärnan får för lite syre och måste därför anstränga sig mer. En annan förklaring är att vid fetma är det en större risk för inflammatoriska besvär som även det i sin tur kan leda till oönskade problem längre fram. Att leder slits på med åren vet dem flesta om men med större vikt blir även slitningarna större. Ledförslitningar kan leda till smärta och stelhet. Att sova är något många tar för givet, vid fetma kan ett stort problem bli att man får sömnapné. Vilket innebär att under sömnen så slutar kroppen andas som den ska vilket gör att det blir andningsstopp. De människor som drabbas av sömnapné får sova med en maskin inkopplad för att den ska få tillräckligt med syre. Lungorna orkar helt enkelt inte arbeta själva p.g.a. tyngden.

  Vid bukfetma påverkas ämnesomsättningen som i sin tur gör att insulinet fungerar sämre och då ökar blodsockret. När man har bukfetma kan det leda till olika symtom men vid bukfetma blir risken för hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes större än hos människor med normalt BMI. Fetma kan även leda till sämre minne, sämre rumsuppfattning och ett sämre sätt att uttrycka sig på senare i livet. Att vara överviktigt som kvinna kan leda till det som nämnts ovan men det kan även medföra svårigheter med att bli gravid. Depressioner är även de en vanlig åkomma hos personer med fetma. Det som händer är att personer med fetma är inte nöjda mig sig själva och det gör så att personerna får en nedstämdhet under en längre period vilket leder till en depression som är svår att ta sig ur.

  Vilka organsystem är inblandade?

  När en människa är överviktig och lider av fetma utsätts kroppens organ för många risker. Många studier har visat att det finns ett samband mellan övervikt och högt blodtryck, hårt belastat hjärta, typ 2-diabetes och kärlkramp.

  De organsystem som påverkas av ett överskott av fett i kroppen är bland annat levern, hjärtat, sköldkörteln och huden. Ett av människokroppens viktigaste organ är hjärtat och runt hjärtat finns det flera kranskärl. En person som lidit av fetma under en längre period kan få kärlkramp. Det som händer då är att kärlkransarna utsätts för åderförfettning och med det menas att fett tillsammans med bindväv och röda blodkroppar lagrats på kärlets insida och blodtillfursen till hjärtat minskas. Detta sker oftast under någon form av ansträngning och personen i fråga kan känna av smärtor i bröstet eller att det blir tung för han/hon att andas.

  Forskning har visat att mängden kroppsfett inte utgör den enda risken för sjukdomar i människokroppen utan också var fettet är placerat någonstans. Det fett som finns runt organen i buken ligger direkt under huden eller t.ex. på låren.

  Hur kan sjukdomen behandlas?

  I de flesta fall går det att själv kontrollera fetma genom att förändra sin livsstil och äta en sund och varierad kost samtidigt som man rör på sig. Olämplig kost är exempelvis godis, glass, bakverk och läsk eftersom dessa innehåller mängder av energi, men otroligt få näringsämnen. Satsa på mer frukt & grönt samt magrare alternativ när det gäller fetter. Du måste minska på kaloriintaget för att minska i vikt. Fett är det ämne som innehåller flest kalorier per gram och mättat fett är det farligaste fettet. Minskar du på fettet får du alltså i dig färre kalorier. Ur hälsosynpunkt är det bättre att koka maten eller steka den i ugn, än att steka maten i en stekpanna. Ha tallriksmodellen i bakhuvudet när du lägger upp en måltid. Halva tallriken ska bestå av grönsaker och den andra halvan delar du upp i två fjärdedelar. Ena fjärdedelen ska bestå av bra kolhydrater och andra delen av protein. Fisk innehåller nyttiga fetter och kan ätas gärna tre gånger per vecka. Synligt fett på kött eller skinka bör skäras bort. Även alkohol innehåller mycket energi. Vatten eller lättmjölk är tips på drycker till maten. För att få en kickstart finns pulverdieter som kan ersätta dagens alla måltider eller enstaka mål. Dessa pulver har ett mycket lågt kaloriinnehåll, men innehåller ändå de ämnen som människans kropp behöver. Motionera kan man med fördel göra dagligen. Motionen är den viktigaste aspekten när det kommer till att förebygga eller behandla fetma. Idag finns en uppsjö av träningsformer, men glöm inte vardagsmotionen som till exempel städning, cykla istället för att ta bilen eller att ta trapporna istället för hissen. Om du inte rör på dig samtidigt som du går ned i vikt finns risk att muskelmassan bryts ned. Då sjunker även ämnesomsättningen, vilket i sin tur försvårar dina möjligheter att gå ned i vikt. Klarar man inte av att styra över fetman själv finns medicinsk hjälp att få. En sådan hjälp är en magsäcksoperation, en så kallad gastric bypass. Denna operation går ut på att förminska magsäcken vilket resulterar i en snabbare mättnadskänsla. Kanske behöver du bara råd och tips? I så fall erbjuder många landsting dietisthjälp där du kan få personligt stöd i din viktnedgång.

   

  Källförteckning

  Elektroniska:

  http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fetma/tiofragorochsvar/ardetfarligtattvarafet.5.61c03dad1180e26cb8780005242.html

  http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fetma/tiofragorochsvar/hurbehandlarmanfetma.5.61c03dad1180e26cb8780005298.html

  http://www.forskning.se/nyheterfakta...780005226.html

  http://www.forte.se/sv/Tema/Fetma/Overvikt-paverkar-hjarnans-funktion/

  http://www.ne.se/fetma/följder-av-fetma

  http://www.ne.se/lang/symtom

  http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-...ikt-och-fetma/

  http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/Varfor-ar-overvikt-och-fetma-farligt/

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...tma/#section-0

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...arn/#section-2

  http://www.1177.se/Vastmanland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/

  http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/

  http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/#section-1

  Böcker:

  Lundegård, I., Broman, K., Viklund, G. Backlund, P., (2008). Naturkunskap B (uppl.3) Stockholm: Bonnier Utbildning AB

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.