Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Vad händer i kroppen - stressorer

Vad händer i kroppen - stressorer

  Table of contents
  No headers

  Vad händer i kroppen vid stress?

  Vid stress utsöndrar kroppen s.k. stressorer, även kallade stressfaktorer eller stresshormoner. Stressorer utsöndras vid en s.k. kamp-flyktreaktion, något som kännetecknar stress, där hjärnan och kroppen ställer in sig på att antingen kämpa emot eller fly från ett hot[1]. Några av de stressorer som utsöndras är noradrenalin, adrenalin och kortisol, de bidrar bland annat till ökad slagfrekvens och kontraktionskraft i hjärtat, kärlsammandragningar, stigande blodtryck, vidgning av luftrör, ökad muskelspänning och vakenhet.

  Stressorer (Stresshormoner)

  Noradrenalin, som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet, aktiveras vid både fysisk och psykisk ansträngning och det uppenbaras genom bland annat ökad slagfrekvens på hjärtat, vidgning av luftrör samt blodtrycksstegring. Adrenalin är ett av de tre stresshormoner som utsöndras.[2]Adrenalin utsöndras vid psykisk stress, hårt fysiskt arbete samt sjunkande blodsocker och det ökar hjärtats slagfrekvens samt ökar kroppens blodflöde till hjärta och skelett, men minskar det till andra organ.[3]Den tredje stressoren kallas kortisol, även känt som steroider eller kortison. Kortisolet reglerar bland annat kroppens salthalt och ökar glukosmängden i blodet. För höga nivåer av den här stressoren kan därför leda till diabetes.[4]

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.