Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Växters stress

Växters stress

  Table of contents
  No headers

  Alla organismer som innehåller celler kan bli utsatta för olika sorters stress, faktorerna som kan framkalla stressen i dessa celler är torka, starkt solljus, värme och olika bakterier och virus som försämrar området runt om organismen (3).

  Det kan kanske låta konstigt att en växt kan bli stressad av solljus men blir växten utsatt för mer solljus än vad växten kan ta in uppstår stress för växten (1). Kloroplasten i växten kan korrigera de olika processer som sker i en växt. Peter Kindgren har undersökt vad som är viktigt i växten för att kloroplastens kommunikation ska fungera. I undersökningen påträffades viktiga signalmolekyler som befann sig i klorofyllsyntesen, dessa molekyler kan under stress förflyttas från kloroplasten och startar en signal i växten som styr genens uttryck och startar därför olika aktiviteter i växten (2).

  I dagens större växthus används natriumlampor som skickar ut infrarött och gult ljus, vilket inte växten behöver så mycket. Det infraröda ljuset skadar mer växten än vad det gör nytta, vilket stressar växten. I dessa växthus får inte växterna tillräckligt av det röda och blå ljuset som växten behöver mest för att må bra (4).
  En annan forskning visar även att växter kan bli stressade av strålning från exempel mobiltelefoner. Denna typ av strålning ger till resultat att plantorna skapar de molekyler som annars uppstår när växten inte mår bra eller blir skadad. Strålningen gör alltså så att växterna reagerar som om de vore utsatta för något yttre hot.
  Det har visat sig att de lövträd som står i riktning för mobilmaster tappar sina löv uppe i kronan tidigt och barrträdens barr blir bruna och trädet blir så småningom helt kalt (5).

   

  Källförteckning:

   

  1:http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2007/Innehall/Resultat-av-forskning/Varna-vara-vaxter/

  2.http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2010/vaxtersnodrophjalpermotfrostochtorka.5.2ac1d9f612b59a0254b8000666.html

  3.http://it.biol.lu.se/examensarbeten/kemi/010828jeka.pdf

  4.http://www.mynewsdesk.com/se/chalmers/pressreleases/vaexterna-beraettar-vilket-ljus-de-vill-ha-847650

  5.http://www.miljomagasinet.se/artiklar/080409_vaxtstralning.html

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.