Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Unga och stress > Ungas stress - inverkan som vuxen

Ungas stress - inverkan som vuxen

  Table of contents
  No headers

  Barn om har utsatts för stress ända sedan homo sapiens leverne på jorden började. Enligt Ekman m.fl. skadas hjärnan inte vid stress i unga år, hjärnan formar sig för att överleva i den miljö vi befinner oss i. Men stressen påverkar troligen hjärnan så att den utvecklar hjärnan  för att vara bra utrustad för kommande situationer. Ett barn som lever i en svår miljö måste vara uppmärksam och ha förmågan att kunna reagera snabbt vid fara. Att hjärnan utrustar sig för detta beteende kan förstärka kamp-och flyktförsvaret och göra personen aggressiv. Den förändring som sker i hjärnan leder till ett beteende som inte är optimalt i en godartad miljö. Hjärnans inställning kan utvecklas till olika psykiska störningar eller missbruksproblem.

  En person som under hela livet har vistas i en svår miljö löper stor risk för att tidigt utveckla fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Troligt är att personen drabbbas av kronisk sjukdom och en för tidig död (Ekman & Arnetz, 2005, s. 110,111).

   

  Litteraturförteckning:

  Ekman, Rolf & Arnetz, Bengt (2005), Stress, Stockholm: Liber AB. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.