Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Unga och stress > Förskolebarn

Förskolebarn

  Table of contents
  No headers

  I dag går majoriteten av alla barn i Sverige på förskola, hela 80 % är inskrivna i barnomsorgen. Barngrupperna ökar konstant och blir bara större och större, något som påstås försämra kvaliten på omsorgen. Frågan är då hur detta påverkar barnen? Enligt Hugo Lagercrantz, proffesor i barnmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, bör inte barn börja på förskolan innan tre års ålder [1].

   

  Miljön på Förskolan kan minska barnens upplevelse av stress. Små grupper kan enligt förskolepedagoger vara en lösning för att barnen får en mindre stressfylld miljö under sin vistelse i omsorgen, då pedagogerna på det viset kan själva vara mindre stressade. "Lugna pedagoger skapar lugna barn"  Miljön inom omsorgen kan minska stressen, då höga ljud kan upplevelsen av stress, till exempel kan man försöka ha dukar på borden och använda dämpande tyger i lokalerna.  [2]

   

  [1] http://www.dn.se/nyheter/hur-bra-ar-...en-egentligen/

  [2] http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:326123/FULLTEXT01.pdf

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.