Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Unga och stress

Unga och stress

  Table of contents
  No headers

  Unga och stress

  Barn trivs ofta ganska bra med livet i Sverige men under de senaste åren har den psykiska hälsan bland unga försämrats, särskilt bland tonårsflickor. Var tredje pojke och varannan flicka i åldrarna 10-17 år känner sig stressade minst en gång i veckan. Mest stressade känner sig flickorna i 16-17 års åldern.

  Det finns olika anledningar till att unga mår dåligt. Några av anledningarna kan vara krav och förväntningar på att lyckas i livet. Andra problem är relationer till föräldrar och vänner. Skolan är en stor orsak till stress där många unga känner krav på sig att prestera bra resultat. [1]

  Barn påverkas av sin omgivning. Vuxna är ofta stressade och i många familjer är det ont om tid. När stressen finns i livet mest hela tiden och när det inte finns tid för återhämtning kan stressen bli skadlig.
   
  Tecken på stress
  Tecken på stress kan visa sig på många olika sätt till exempel att barnet/ungdomen känner:
  • Oro
  • Ilska
  • Irritation
  • Oförmåga till koncentration
  • Nervositet
  • Huvudvärk
  • Magont

   

  Hur kan man minska stress?

  Fundera över om det finns för mycket stress i den unges liv kopplat till:

  Skolan: Se över skolstiutationen. Upplevs skolan som för krävande vad gäller läxor, prov och resultat. Finns det för högt ställda krav från ungdomen själv, föräldrar och/ eller lärare? Finns det lugn och ro under lektionerna?

   

  Hemmet och familjen: Får ungdomen tillräckligt med sömn? Är det mycket bråk hemma? Finns det något i hemmet som oroar ungdomen? Får ungdomen för mycket ansvar hemma? Finns det möjlighet att få vara ifred hemma?

   

  Idrottsaktiviteter: Är det roligt att idrotta?  Tar idrotten för mycket tid?

   

  Fritiden: Är det för mycket aktiviteter, dator, TV? Blir ungdomen stressad av mobilen? Är den på på natten?

   

  Kompisar: Är det bråk med kompisar? Förekommer mobbing bland kompisarna?

   

  Om att må bra

  Som förälder kan man hjälpa sitt barn att påverka saker för att det ska må bra. Tonåringar har man inte lika stor möjlighet att påverka men det man lyckas med kan göra skillnad.

   

  Bra vardagsrutiner är viktiga

  Föräldrar kan hjälpa sina barn genom att de får:

  • Tillräckligt med sömn
  • Frukost innan skolan
  • Motion
  • Avkoppling en stund innan det är dags att sova
  • Sova ostört från sms och mobilsamtal [2]

   

  Källor:

  [1] http://www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/om-barnkonventionen/ma-bra/fler-tonarstjejer-mar-daligt/

  [2] http://www.barnperspektivet.se/teman/kropp-sjal/om-stress

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.