Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Tjejer särskilt drabbade

Tjejer särskilt drabbade

  Table of contents
  No headers

  Stressrelaterade problem ökar bland ungdomarna i Sverige och särskilt drabbade är tjejerna. I en studie var runt var femte pojke påverkad av stress i hög grad och så mycket som varannan flicka. Det är allvarligt för unga att konstant vara stressad och sova för lite. Konsekvenserna visar sig som psykisk och fysisk ohälsa samt sämre prestationer i studierna. I samma studie upplevs det som att höga krav, låg självkänsla, sömnstörningar och undermåligt socialt stöd är de största orsakerna till deras stress.

  Studien som genomfördes av Stressforskningsinstitutet. 304 ungdomar deltog. Syftet var att kartlägga stressymptom bland 16-åringar.

  http://www.stressforskning.su.se/om-...gdomar-1.72589

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.