Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stressrelaterade sjukdomar

Stressrelaterade sjukdomar

  Table of contents
  No headers

  Stress är en reaktion när kroppen gör sig redo för att fly eller försvara sig [1]  och stress är från början någonting nyttigt men långvarig negativ stress kan skada kroppen [2]. Långvarig stress stör kroppens återhämtning, försämrar kroppens immunförsvar och gör att vi lättare kan drabbas av infektioner [3]. Varför vi blir stressade har olika orsaker men en orsak kan vara att prestationskraven ”ökar på bekostnad av återhämtning och vila” samt att vi tidigt måste göra viktiga och livsavgörande val. Stressen bland barn ökar och allt fler barn drabbas av åderförkalkningar, diabetes, övervikt, fetma, magsmärtor, huvudvärk och beteendestörningar som exempelvis aggressivitet, koncentrationssvårigheter, ångest och depression [4].

  Vad finns det då för symptom på stress? Stress kan bland annat orsaka högt blodtryck, huvudvärk, värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar samt magproblem. Du kan till exempel sova dåligt eller känna dig trött även då du sovit länge. Andra symptom kan vara irritation, magproblem, huvudvärk, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter. Även nedstämdhet och irritation är symptom på stress [5]. Stress kan även orsaka specifika sjukdomar. Ett exempel är utmattningssyndrom vilket innebär att man får både fysiska och psykiska symptom som kommer smygande eller dramatiskt, då det kallas att man ”går in i väggen” [6]. Vid utmattningssyndrom kan man få svårt att klara av vardagliga sysslor. Utmattningssyndrom kan undvikas om man bryr sig om kroppens signaler på stress och ger kroppen ordentligt med återhämtning. En annan sjukdom eller ett tillstånd som kan uppstå som en reaktion på ett trauma är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  Man kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom om man utsätts för en traumatisk och stressfylld händelse som till exempel övergrepp, rån, naturkatastrofer, tortyr, krigshändelser eller en svår förlossning [7]. Symptom på PTSD kan utvecklas med tid och kan till exempel vara att återuppleva traumat dag- eller nattetid, ångest samt ”ett fobiskt undvikande av situationer som påminnar om traumat [8]. Behandlingen av PTSD är långsiktig och man kan kanske gå i någon form av terapi, exempelvis kognitiv beteendeterapi. Läkemedel mot depression har även visad effekt mot posttraumatiskt stressyndrom [9].

  För att förebygga stress måste personen i fråga först och främst erkänna för sig själv att han eller hon är stressad och sedan gäller det att acceptera att tiden inte räcker till allt.  Man kan till exempel säga nej till saker, lyssna på kroppens signaler, sova mer, motionera och minska sin arbetstid [10]. Mycket forskning visar på att fysisk träning kan användas för att förebygga stressrelaterade sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabters, utmattningssyndrom, depression och ångest. Exakt vad fysisk träning påverkar i kroppens system är inte helt klart men vetenskapen pekar mot att motion kan ha ”liknande effekter på hjärnan som antidepressiv läkemedelsbehandling [11].

  Källförteckning
  [1] http://wiki.du.se/%C3%84mnen_-_Subjects/Naturvetenskap/Kurser/NV1026/Orsaker_till_stress (2013-09-09)
  [2] http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/ (2013-09-09)
  [
  3] http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/ (2013-09-09)
  [4] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forebyggande-arbete-mot-stress_H002So527/?text=true (2013-09-09)
  [5] http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/ (2013-09-09)
  [6] http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom/ (2013-09-09)
  [7] http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/ (2013-09-09)
  [
  8] http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/posttraumatisktstressyndrom (2013-09-09)
  [9] http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/ (2013-09-09)
  [10] http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/ (2013-09-09)
  [11] http://www.stressmedicin.com/upload/Regionkanslierna/ISM%20Institutet%20f%C3%B6r%20stressmedicin/Publikationer/Svenska%20artiklar/SMT2-07%20Jonsdottir_Lindegard.pdf (2013-09-09)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.